Dạy trẻ mầm non kỹ năng sống - Tài liệu tham khảo

- Chuẩn bị: Tranh mẫu về con vật gần gũi, hồ dán, khăn lau, vở tạo hình, giấy
màu.
- Cách tiến hành:
a) Tạo hứng thú:
+ Cho trẻ chơi: " Con vật nhà em"
+ Quan sát tranh - đàm thoại .
b) Trẻ thực hiện:
+ Cô bao quát và hướng cho trẻ xé dán con vật trong gia đình.
c) Nhận xét:
+ Cho trẻ treo bài và tự nhận xét bài mà trẻ thích.
+ Cho trẻ múa hát "Mèo con, gà con và cún con"
2.3.5. Dự giờ cô Nguyễn ThịThủy, Trường Mầm non xã Tri Trung
Bài: Xé dán các loại hoa
- Yêu cầu:
Luyện cách xé vụn xếp các mẫu thành bông hoa
- Chuẩn bị: Xa bàn vườn hoa, giấy màu, hồ dán, vở tạo hình.
- Cách tiến hành:
a) Tạo hứng thú:
+ Cho trẻ chơi: " Hái hoa tặng mẹ nhân ngày 8 -3 "
+ Cho trẻ thăm xa nàn vườn hoa – đàm thoại.
+ Nên ý kiến thích xé các lọa hoa gì .
b) Trẻ thực hiện:
+ Cô hướng dẫn cho những trẻ còn lúng túng, bao quát trẻ.
c) Nhận xét:
+ Trẻ nhận xét bài trẻ thích.(6-7 trẻ)
+ Cô nhận xét thêm bài đẹp, xấu.Khuyến khích trẻ
+ Cho trẻ vui múa hát bài " Quà 8 – 3 "
2.3.6. Dự giờ cô Nguyễn Thị Hường, Trường Mầm non xã Tri Trung
Bài: Xé dán theo ý thích
( Chủ điềm tết và mùa xuân)
- Yêu cầu:
+ Trẻ xé được một loại quả, hoa. Ngày tết và mùa xuân
- Chuẩn bị: một số loại hoa,quả thật, bằng nhựa. Giấy màu, hồ dán, giấy A4 .
- Cách tiến hành:
a) Tạo hứng thú:
+ Cho trẻ hát bài: " Sắp đến tết"
+ Quan sát hoa, quả và đàm thoại .
b) Trẻ thực hiện:
Giáo viên: Lê Thị Hân
25
+ Cô bao quát và hướng lái cho những trẻ còn lúng túng.
c) Nhận xét:
+ Cho trẻ treo bài và tự nhận xét.( 6 – 7 trẻ )
+ Cô nhận xét thêm bài xấu, đẹp. Khuyến khích trẻ.
2.3.7. Dự giờ cô Lê Thị Diệu, Trường Mầm non xã Tri Trung
Bài: Xé dán thuyền trên biển
- Yêu cầu:
+ Luyện cách xé thoe tưởng tượng tạo lên bức tranh thuyền trên biển
+ Trẻ biết yêu quý con vật gần gũi với mình.
- Chuẩn bị: Tranh xé mẫu của cô, giấy màu, nguyên vật liệu thiên nhiên, lá cây,
len, vụn bông.
- Cách tiến hành:
a) Tạo hứng thú:
+ Cho trẻ hát bài: " Em đi chơi thuyền "
+ Trẻ quan sát tranh và đàm thoại .
+ Hỏi ý kiến trẻ xé thuyên như thế nào? Chánh buồm?xé nàn nước bồng bềnh hay
phẳng lặng.
b) Trẻ thực hiện:
+ Cô gợi mở cho trẻ, quan sát hướng cho những trẻ còn lúng túng.
c) Nhận xét:
+ Cho trẻ tự nhận xét bài mà trẻ thích.( 6 – 7 trẻ )
+ Cô nhận xét thêm bài đẹp, xấu.
+ Cho trẻ chơi trò chơi : " Đi chơi thuyền "
2.3.8. Dự giờ cô NguyễnTthị Ngọc, Trường Mầm non xã Tri Trung
Bài: Xé dán theo ý thích
( Chủ điềm phương tiện và luật lệ giao thông)
- Yêu cầu:
+ Trẻ xé được một số phương tiện giao thông.
+ Biết cách xé và phết hồ. Bố cục tranh
- Chuẩn bị: Tranh các phương tiện giao thông.
- Cách tiến hành:
a) Tạo hứng thú:
+ Cho trẻ quan sát tranh và đàm thoại.
+ Hỏi trẻ ý định xé phương tiện gì? Phương tiện đó ở trên không hay đường bộ,
đường biển.
b) Trẻ thực hiện:
+ Khi trẻ thực hiện cô bao quát, hướng cho những trẻ còn lúng túng.
c) Nhận xét:
Giáo viên: Lê Thị Hân
26
+ Trẻ tự nhận xét bài mà trẻ thích. ( 5 - 6 trẻ )
+ Cô nhận xét chung :
Cho trẻ vui múa hát về " Các phương tiện giao thông ".
2.3.9. Dự giờ cô Lê Thị Loan , Trường Mầm non xã Phú Túc.
Bài: Xé dán theo ý thích
( Chủ điềm quê hương đất nước và trường tiểu học )
- Yêu cầu:
+ Trẻ xé dán hình ảnh quê hương, làng xóm
+ Biết cách xé tỉ mỉ nhiều ngôi nhà trê một con đường.
- Chuẩn bị: Tranh về quê hương, giấy màu, hồ dán, vở tạo hình.
- Cách tiến hành:
a) Tạo hứng thú:
+ Cho quan sát tranh và đàm thoại cùng trẻ
+ Hỏi ý định xem trẻ định xé về cái gì?
Quê hương có nhiều nhà và cây có nhiều con đường không ?
b) Trẻ thực hiện:
+ Trẻ xé, cô bao quát hướng cho những trẻ còn lúng túng.
c) Nhận xét:
+ Cho trẻ tự nhận xét bài mà trẻ thích. ( 5 – 6 trẻ )
+ Cô nhận xét chung.
2.3.10. Dự giờ cô Đỗ Thị An , Trường Mầm non xã Tri Trung
Bài: Xé dán theo ý thích
( Chủ điềm gia đình )
- Yêu cầu:
+ Trẻ biết xé về người thân trong gia đình.
+ Trẻ biết bố cục tranh và dán.
- Chuẩn bị: Hồ dán, giấy màu, giấy A4.
Tranh người thân trong gia đình.
- Cách tiến hành:
a - Tạo hứng thú:
+ Cho trẻ hát bài: " Cả nhà thương nhau "
+ Quan sát tranh và đàm thoại
+ Hỏi ý định trẻ xé dán người thân có những ai?.
b) Trẻ thực hiện:
+ Cô bao quát từng nhóm trẻ. Hướng lái cho những trẻ còn lúng túng.
c) Nhận xét:
+ Cho trẻ tự nhận xét bài mà trẻ thích ( 5 – 6 trẻ )
+ Cô nhận xét chung
+ Cho trẻ chơi trò chơi "Thăm Ông Bà"
Giáo viên: Lê Thị Hân
27
2.4. Phân tích sản phẩm của HĐTH
Trong quá trình quan sát, tìm hiểu các sản phẩm, tìm hiểu của trẻ tạo ra rất nhiều
song, quy chung một mối đa số các bài xé dán hình thức đơn giản một số trẻ biết pha
màu . Theo bài còn lại trẻ chưa biết pha nên tính tích cực của trẻ tham gia chưa cao.
3. Tiêu chí và thang đánh giá :
3.1. Tiêu chí :
- Trẻ biết xé từ đơn giản đến phức tạp.
- Trẻ biết sắp xếp bố cục tranh.
- Biết tạo nhịp sự thể hiện giấy màu đẹp.
- Hình thức trang trí sáng tạo phối hợp mảng màu hợp lý.
3.2. Thang đánh giá :
- Qua các sản phẩm vẽ cô đánh giá các mức :
+ Xuất sắc.
+ Khá
+ Trung bình
+ Yếu.
4. Kết quả nghiên cứu thực trạng.
4.1. Phân tích kết quả điều tra.
- Trong quá trình điều tra trực tiếp và gián tiếp kết quả đạt được như sau :
+ Số GV sử dụng trò chơi vào tiết dạy đạt 30 % .
+ Số GV không sử dụng trò chơi vào tiết dạy hoặc có đưa vào nhưng số lượng
ít chiếm 70 % .
- Tư kết quả trên cho thấy việc sử dụng trò chơi vào tiết dạy tạo hình là quá ít.
4.2. Phân tích kết quả quan sát :
Trong quá trình quan sát thực tế tại các lớp thì kết quả quan sát cho thấy :
- Số GV sử dụng trò chơi hoặc trò chơi chưa hấp dẫn đến số trẻ ít hướng thú với
HĐTH. Do vậy sản phẩm chỉ đạt 40 % so với yêu cầu đề ra.
- Từ kết quả quan sát trên đã cho chúng ta thấy được rất rõ việc thiết kế trò chơi
vào trong HĐTH là quan trọng như thế nào. Nó là khơi nguồn cảm xúc cho sáng tạo
nghệ thuật.
4.3. Phân tích kết quả sản phẩm HĐTH của trẻ.
Trong thời gian HĐTH của trẻ các sản phẩm tạo hình của trẻ xé đạt kết quả
chưa cao thể hiện ở các bài xé đơn giản. Bố cục chưa chuẩn, vài trẻ bố cục hợp lý
5. Thiết kế một số trò chơi :
5.1. Cơ sở định hướng cho việc thiết kế một số trò chơi :
- Xuất phát thừ nhu cầu được vui chơi của trẻ. Chơi vốn là hoạt động chủ đạo
của trẻ MN chơi không chỉ là niềm vui sướng mà còn là để thỏa mãn nhu cầu và mong
muốn được chơi, chơi chính là phương tiện giáo dục và phát triển toàn diện cho trẻ MG
bởi nội dung chơi có ý nghĩa giáo dục mạnh mẽ, nó ảnh hưởng đến tam tư tình cảm và
hành vi đạo đức của trẻ.
- Dựa trên đặc điểm của HĐTH, HĐTH đòi hỏi khả năng tưởng tượng sáng tạo
của trẻ mà lứa tuổi MN trẻ phải được học mà chơi – chơi mà học. Vì vậy khi tổ chức
Giáo viên: Lê Thị Hân
28
HĐTH chúng ta nên đưa yếu tố chơi vào, gắn mục đích tạo hình với mục đích chơi
nhiệm vụ tạo hình với nhiệm vụ chơi. Chính những yếu tố chơi này sẽ cuốn hút trẻ vào
cuộc chơi thú vị mà những nhiệm vụ học tập vẫn được trẻ giải quyết .
Trên cơ sở này mà em đã thiết kế một số trò chơi tạo hình nhằm giúp trẻ MGL (5
– 6 T ). Bồi dưỡng phát triển kỹ năng xé dán.
- Trên thực tiễn HĐTH ở các trường MN còn mang tính khuôn mẫu, áp đặt chính
sự khuôn mẫu thụ động này làm mất đi sự sáng tạo của trẻ.
- Xuất phát từ nguyên tắc " Dậy học lấy trẻ em làm trung tâm " trẻ em vừa là chủ
thể vừa là khách thể của quá trình nhận thức. Trẻ tự tin tìm kiếm, khám phá thế giới
xung quanh mình. Còn GV là người tổ chức, là điểm tựa, là thang đỡ khi tổ chức HĐTH
cần phải đưa yếu tố chơi vào để kích thích sự hứng thú của trẻ.
5.2. Thiết kế một số trò chơi :

5.2.1.Nhóm trò chơi cung cấp kiến thức, kích thích và bồi dưỡng khả năng cảm
nhận vẻ đẹp của sự vạt hiện tượng trong đời sống của trẻ.

Trò chơi 1 : BÉ VỚI CÂY
a – Mục đích giáo dục:
Cung cấp hiểu biết của trẻ về các cây trồng trong trường. Trẻ biết đặc điểm
của cây ăn quả. Cây là nơi cư trú chim muông, các loài ong bướm giúp thụ phấn ra hoa
kết quả đó là nguồn vốn giúp trẻ hiểu biết để xé dán vườn cây ăn quả, sáng tạo nghệ
thuật.
Ví Dụ : Vẻ đẹp của cây màu lá, quả trẻ có thể pha màu qua giấy xé, trẻ thêm
những họa tiết để trang trí tranh .
- Rèn luyện khả năng định hướng nhanh và phát triển ngôn ngữ .
b - Cách tiến hành :
- Cô nói " Các con biết trong sân trường có những cây gì ăn quả ? chúng có
những đăc điểm gì ? chúng ta nhận ra điều này khi chơi trò chơi " Bé với cây "
- Cách chơi : Cô nói " Cô sẽ miêu tả đặc điểm của cây gì ? "
Các con nói nhay cô đó
Ví Dụ: Cây ăn quả hạt lay láy đen lá dài quả có một hạt trẻ chạy đến cây
nhãn. Trò chơi tiếp tục đến khi trong sân trường hết cây ăn quả.
c - Điều kiện cần :
- Sân trường thoáng mát, trồng nhiều loại cây.
- trước đó trẻ phải làm quen với nhiều loại cây ăn quả.
Trò chơi 2: PHÒNG TRANH CỦA BÉ :
a- Mục đích giáo dục:
Cung cấp vốn hiểu biết về các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên tạo điều kiện
cho trẻ cảm thụ được vẻ đẹp của thiên nhiên làm phong phú vốn biểu tượng về trang trí.
- Tạo hứng thú đối với các hoạt động làm quen với tác phẩm NTTT và kích
thích khả năng sáng tạo nghệ thuật ở trẻ.
- Trẻ biết trang trí các hình bằng vật liệu thiên nhiên.
Giáo viên: Lê Thị Hân
29
b - Cách tiến hành :
- Cô chia trẻ thành các nhóm. Mỗi nhóm có đủ các nguyên vật liệu : Lá các
loại cây, các loại hoa, cánh hoa, cúc áo, que tăm, hạt đỗ, hạt lạc, sỏi đá, rửa sạch, hạt
các loại quả…Các đồ dùng: dao, kéo, băng dính, hồ dán…
- Cô nói cô chuẩn bị nhiều cây hoa : nhiệm vụ các con trang trí cây xanh hoa,
bằng những nguyên vật liệu để tạo nên sản phẩm đẹp nhất để cô mở phòng tranh, để
nhận xét sản phẩm…
c - Điều kiện cần :
- Chuẩn bị : các loại lá cây, hoa, hạt, quả, hạt đỗ, hạt lạc, tăm tre, hình các loại
cây hoa
- Giấy bìa cứng được cắt thành các hình cây, hoa .
- Cô cho trẻ thu gom các nguyên vật liệu cho phong phú.

Trò chơi 3: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
a - Mục đích giáo dục:
- Tìm hiểu nguyên tắc bố cục nguyên tắc tương phản cân đối.
Một số hình thức trang trí, nhắc lại, xen kẽ, lắp ghép.
- Trẻ biết sự phong phú các chi tiết xé, phối hợp màu sắc hài hòa.
- Trẻ cảm nhận được vẻ đẹp của sản phẩm trang trí, góp phần tạo hình nên
những xúc cảm thẩm mỹ.
b - Cách tiến hành :
Cô bày tất cả ô tô, xe máy, máy bay,tàu hỏa và nói đây là phương tiện giao
thông. Cô cho trẻ quan sát yêu cầu trẻ nhớ các phương tiện trên. Sau đó lấy tấm vải che
lên.Trẻ sẽ kể những phương tiện trên cần cho con như thế nào?
Trẻ nào kể nhanh và chở gì thì được nhiều điểm?
Sau khi trẻ kể xong cô mở khăn và kiểm tra rồi nói tưng phương tiện.
Trò chơi kết thúc khi kể hết các phương tiện
c- Điều kiện cần :
- Chuẩn bị : ô tô, xe máy, máy bay, tàu hỏa, xe đạp.
5.2.2. Nhóm trò chơi nhằm hình thành kích thích cảm nhận thẩm mĩ đối với sản
phẩm NTTT.
Trò chơi 1 :BÉ VỚI CÁC LOẠI HOA .
a- Mục đích giáo dục: :
Tạo điều kiện thuận lợi để trẻ tiếp thu những biểu tượng và kỹ năng cần thiết
trong hoạt động trang trí.
b- Cách tiến hành :
- Chia trẻ thành các nhóm : Mỗi trẻ đều có sản phẩm trang trí của mình.
- Cô làm mẫu : Cô đến bên một trẻ có bài : " Xé các loại hoa "
- Cô hỏi : hoa này là hoa gì? Các cánh hoa sắp xếp như thế nào?
- Sau đó trẻ lần lượt nói về các loại hoa của mình.
c- Điều kiện :
Giáo viên: Lê Thị Hân
30
Thu thập những bài trang trí của trẻ để trẻ trả lời.
Trò chơi 2 : ĐI THĂM TRANG TRẠI
a - Mục đích giáo dục:
- Trẻ cảm nhận được những con vật gần gũi trẻ thường nhìn thấy và thể hiện
được.
- Tạo cảm hứng cho trẻ khi thể hiện khả năng trang trí.
b - Cách tiến hành :
Cô và trẻ cùng bày trí một khu trang trại thật đẹp có đủ các con vật gần gũi.
- Cô đóng vai " Bác trang trại " ( người thuyết minh )
- Một trẻ trưởng đoàn dắt các bạn đến.
Bác trang trại đó sẽ thuyết minh về các con vật nuôi sống có ích. Trẻ đi theo
đoàn ngắm nghía nghe cô giải thích . Ví Dụ : Bác trang trại nói : " Xin giới thiệu với
các cháu, đây là gà mái nó đẻ trứng cung cấp nguồn thực phẩm rất có ích"…
- Kết thúc : Bác trang trại chào tạm biệt các cháu.
c- Điều kiện cần :
- Gà, chó, mèo, ngan, nghỗng, lợn, trâu bò, chim bồ câu, thỏ ( bằng nhựa ).
- Trang trí ở góc lớp.
5.2.3 : Nhóm trò chơi tạo ra sản phẩm tạo hình.
Trò chơi 1 :TỦ THUỐC MẦM NON :
a- Mục đích giáo dục:
Tổ chức cho trẻ thực hiện khả năng trang trí của mình để tạo ra sản phẩm,
phong phú, đa dạng, có hiệu quả.
Kích thích hứng thú khả năng sáng tạo và tính tích cực hoạt động của trẻ.
b - Cách tiến hành :
- Chia trẻ làm 3 đội thi xem đội nà làm nhanh và đẹp.
- Cho trẻ trang trí mặt bên ngoài hộp thuốc hộp bằng bìa cát tông.
- Chuẩn bị những vật liệu trang trí mặt lên của vỏ hộp giấy :
+ Hình trang trí chữ thập.
+ Giấy màu trang trí xung quanh .
+ Một số lọ thuốc trang trí thêm bằng cát tông.
- Trò chơi kết thúc : cô nhận xét hộp thuốc của trẻ
c- Điều kiện cần :
- Hộp giấy lớn có nắp mở ngang.
- Kéo, keo dán.
- Bút lông.
- Giấy thủ công.
Trò chơi 2 : BÉ LÀM HỌA SĨ .
a - Mục đích giáo dục:
- Trẻ biết cách bày trí các hình học và đồ dùng theo yêu cầu .
Giáo viên: Lê Thị Hân
31
- Kích thích nhu cầu nhận thức, giúp trẻ bộc lộ khả năng quan sát, mô tả. Qua
đó hình thành và phát triển hành động mang tính tự giác, mang tính mô hình hóa ở dạng
ngôn ngữ thầm triển khai thành lời nói.
b - Cách tiến hành :
Các họa sĩ nhắm mắt và nhận dạng các hình họa rồi lắp ghép chúng lại theo sự
mô tả của người đặt tranh.
Cho trẻ chon vai chơi ( người đặt tranh, họa sĩ )
Chọn trẻ vào vòng trong, ơn định tư thế và dùng khăn che mắt
Người đặt tranh sẽ ra yêu cầu :
- Tôi cần vẽ một bức tranh có ngôi nhà, cây xanh, mặt trời…
Cho trẻ sờ vào các hình học hoặc các đồ vật được thiết kế mô phỏng đã chon,
sắp xếp trang trí bức tranh theo đúng yêu cầu :
- kiến chúc : kiểm tra sản phẩm của họa sĩ. So sánh với lời mô tả ban dầu và
đánh giá
c- Điều kiện cần :
- Các bức tranh vẽ những con vật đơn giản, các hình học bằng giấy, bìa carton,
…, hình ngôi nhà, mặt trời, cây xanh, giấy nước, que hộp hạt …
Trò chơi 3 : NGÔI NHÀ VÀ NHỮNG CON ĐƯỜNG
a - Mục đích giáo dục:
Trẻ biết dùng những hình học để tạo ra ngôi nhà, trang trí ngôi nhà và vườn
cây.
b - Cách tiến hành :
Cô đưa ra yếu tố chơi : " Quê hương mình có nhiều con đường và nhiều ngôi
nhà rất đẹp, nhiều nhà đang xây dựng chưa xong đang cần tuyển những nhà thiết kế tài
ba để xây dựng nốt. Cả lớp sẽ tham gia vào cuộc thi xem ai trúng tuyển " .
- Cuộc thi kết thúc cô và trẻ chọn ra người trúng tuyển .
- Dùng giấy thủ công màu cắt thành hình ngôi nhà. Trang trí ngôi nhà với cửa
sổ, trời mây, có cỏ cây hoa lá.
- Giờ chơi kết thúc, cô cùng trẻ chọn ra nhà được thiết kế đẹp nhất.
c- Điều kiện cần :
Bìa carton, giấy thủ công, bút lông, kéo và keo dán.
5.2.4. Nhóm trò chơi ứng dụng sáng tạo các sản phẩm tạo hình.
Trò chơi 1: BÉ HÁI HOA DÂN CHỦ
a - Mục đích giáo dục:
- Cho trẻ thấy được vẻ đẹp của những hình ảnh trang trí như giá trị ứng dụng của
các sản phẩm NTTT.
- Hình thành ở trẻ lòng mong muốn được sáng tạo ra cái đẹp cho cuộc sống.
b - Cách tiến hành :
Cô phổ biến trò chơi : " Hôm nay có cuộc thi hái hoa dân chủ nhân dịp tết . Cần
có cây hoa đẹp. Nên ban tổ chức muốn thi xem cây nào được chọn ".
Giáo viên: Lê Thị Hân
32
Cô phát cho mỗi đội một cây.
Nhiệm vụ của các đội phải trang trí bằng các giấy màu cát hoặc xé dán, hoặc gấp
và một giấy óng ánh khác.
Kết thúc : Cô mở buổi diễn hái hoa dân chủ
c- Điều kiện cần :
- 6 cây, giấy màu, hồ dán, kéo.
- Dây óng ánh, giấy óng ánh bọc quà để dùng trang trí cây.
Trò chơi 2: CHUẨN BỊ NĂM HỌC MỚI
a - Mục đích giáo dục:
- Hình thành và rèn luyện kỹ năng trang trí cho trẻ.
- Giúp trẻ biết vận dụng kiến thức và kỹ năng vào những hoạt động trang trí
khác nhau trong trường MN, ngày lễ hội.
- Giúp trẻ có ý thức gọn gàng, ngăn nắp, có nhu cầu tạo ra cái đẹp phong phú
trong chính hoạt động của mình.
b - Cách tiến hành :
- Cô gây hứng thú chuẩn bị vào năm học mới trương MN yêu cầu các lớp thật
đẹp trang trí lộng lẫy và trường chuẩn điểm lớp nào đẹp sẽ được điểm cao
- Cô chia trẻ thành các nhóm, từng nhóm có nhiệm vụ trang trí góc của mình.
Ví Dụ : + Góc học tập: sắp xếp đồ dùng, sách vở trên giá gọn gàng, ngăn nắp.
+ Góc phân vai: Đồ dung, đồ chơi sắp xếp đúng theo bộ.
+ Góc xây dựng: Lắp ghép công trình của chủ điểm MN.
- Kết thúc cuộc chơi : Cô đến từng góc nhận xét, tuyên dương góc được trang trí
đẹp nhất.
c- Điều kiện cần :
Những đồ dùng, vật liệu để trang trí.
5.3.Những điều kiện sử dụng các trò chơi đã thiết kế
Những trò chơi được sử dụng vào bài cô đã thiết kế rất phù hợp từng bài, từng
chủ điểm. Đòi hỏi cô giáo phải nhanh nhậy lắm bắt chương trình để đưa kiến thức ngày
càng nâng cao.
Những trò chơi cô thiết kế giúp cho trẻ nghệ thuật rất cao có sáng tạo hơn trong
bài xé, trẻ rất tỉ mỉ nhiều chi tiết từ nhỏ nhất đến phức tạp, nhiều trẻ có khả năng làm
được.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
1). Mục đích thực nghiệm :
Giáo viên: Lê Thị Hân
33
- Tổ chức thực nghiệm để xem xét mức độ đúng đắn, hiệu quả của các trò chơi
đưa ra để nghiên cứu và khẳng định vai trò của các trò chơi. Giúp trẻ MGL phát triển kỹ
năng xé dán cho trẻ . Từ đó tìm ra cách thức sử dụng các trò chơi trong HĐTH sao cho
hiệu quả nhất và đánh giá đúng đắn giả thiết khoa học của khóa luận .
2). Nội dung và cách thức tiến hành :
Tiến hành thực nghiệm trên trẻ MGL ( 5-6T ) tại trường MN Bán Công Tri
Trung.
Nội dung thực nghiệm gồm 3 bước :
Nhóm I : nhóm ( đối chứng ) ĐC.
Nhóm II : Nhóm ( thực nghiệm ) TN.
2.1 .Khảo sát thực nghiệm :
Chương trình khảo sát thực được thực hiện như nhau ở nhóm trẻ để kiểm tra
trình độ tạo hình của trẻ trước khi bước vào thực nghiệm tác động.
Phần này em đã sử dụng 3 bài tập tạo hình.
- Xé dán vườn cây ăn quả.
- Xé dán thuyền trên biển.
- Xé dán các loại hoa.
Sau khi trẻ hoàn thành 3 bài tập trên. Kết quả khảo sát
Em thấy số trẻ hoàn thành bài tập tương đương nhau, đường xé chưa được
mịn vẫn còn lam nham, phối hợp mảng giấy chưa hợp lý. Nhìn chung trẻ làm bài chưa
kỹ xảo.
2.2. Thực nghiệm tác động :
Tiến hành TNTĐ trong thời gian 1 thán em chia trẻ thành 2 nhóm :
- Nhóm TNTĐ.
- Nhóm ĐT
Số trẻ 2 nhóm bằng nhau, trẻ mỗi nhóm đều có tâm lý nói chung và trí tuệ nói
riêng phát triển bình thường đồng đều về trình độ.
- Trong chương trình thực nghiệm tác động em đã biết sử dụng các BTTH :

STT Bài Tập Trò Chơi
1
Xé dán theo ý thích
( Chủ điểm trường mầm non )
Bé đến lớp.
2
Xé dán theo ý thích
( Chủ điểm gia đình )
Thăm ông bà.
3 Xé dán vườn cây ăn quả Bé với cây.
4 Xé dán con cá ( Mẫu ) Thả cá vào ao
5 Xé dán các loại hoa Dán hoa tặng mẹ.
6 Xé dán thuyền trên biển Đi chơi thuyền
7
Xé dán theo ý thích
( Chủ điểm tết và mùa xuân )
Đi chơi tết
8
Xé dán theo ý thích
( Chủ điểm PT và Luật GT )
Các phương tiện giao thông
Giáo viên: Lê Thị Hân
34

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất