Thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng công tác Đội - Sao và phong trào thiếu nhi ở trường Tiểu học Số 2 Phú Bài - Tài liệu tham khảo

1.1.1.6 Nội dung công tác của Đội TNTP Hồ Chí Minh
- Giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức
- Giáo dục ý thức trách nhiệm trong học tập văn hóa, khoa học kĩ thuật
- Giáo dục lao động kĩ thuật tổng hợp và hướng nghiệp
- Giáo dục về sức khỏe, vệ sinh
- Giáo dục thẩm mĩ
- Giáo dục tinh thần đoàn kết hữu nghị Quốc tế
1.1.1.7 Công tác kiểm tra của Đội
Trong mọi hình thức hoạt động thì nhiệm vụ kiểm tra đánh giá là vô cùng
quan trọng, nó góp phần to lớn trong việc nâng cao chất lượng công tác. Vì
vậy nhằm nâng cao chất lượng công tác Đội- Sao và phong trào thiếu nhi, cần
thực hiện tốt có hiệu quả công tác kiểm tra của Đội.
Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh có một chương và hai điều quy định về
công tác kiểm tra của Đội để góp phần đưa các hoạt động Đội đi vào nề nếp,
đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới.
Nhiệm vụ công tác kiểm tra của Đội TNTP Hồ Chí Minh:
+ Kiểm tra toàn diện các mặt công tác của Đội, việc thi hành Điều lệ Đội
TNTP Hồ Chí Minh, nghị quyết, chương trình công tác của Đội…
+ Kiểm tra tổ chức Đội, cán bộ Đội và đội viên khi có dấu hiệu vi phạm Điều
lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.
+ Kiểm tra việc thi hành kỉ luật của cơ sở Đội và đội viên.
+ Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thi hành kỉ luật đối với đội
viên, cán bộ Đội và tổ chức Đội.
+ Kiểm tra việc quản lí, sử dụng tài chính của Đội.
Công tác kiểm tra của Đội cần được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc
nhằm kịp thời phát hiện, điều chỉnh để hiệu quả trong công tác không ngừng
được nâng cao, một tổ chức mạnh là một tổ chức trong sạch và có kỉ luật tốt.
1.1.1.8 Khen thưởng và kỉ luật
* Khen thưởng
Đội TNTP Hồ Chí Minh coi trọng việc nêu gương người tốt, việc tốt, lấy
việc phát huy ưu điểm để khắc phục khuyết điểm. Cùng với việc khen thưởng
và đề nghị khen thưởng đột xuất, sau mỗi đợt thi đua, một học kì hay một
năm, các tập thể Đội lựa chọn giới thiệu các cán bộ phụ trách Đội, Chỉ huy
Đội, đội viên và tập thể Đội điển hình đề nghị khen thưởng. Đồng thời, các
tập thể Đội lựa chọn giới thiệu các cấp khen thưởng kịp thời những tập thể và
các nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ. chăm sóc, giáo dục thiếu
niên. Nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh.
Việc xem xét khen thưởng được thực hiện theo quy chế thi đua khen
thưởng của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX và Tiêu chí đánh giá
xếp loại thi đua, khen thưởng hàng năm do Hội đồng Đội Trung ương hướng
dẫn.
- Hình thức khen thưởng đối với cá nhân gồm:
+ Giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên
+ Giấy chứng nhận Cháu ngoan Bác Hồ
+ Giấy khen, bằng khen
7
+ Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”, huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”
+ Giải thưởng Kim Đồng…
- Hình thức khen thưởng đối với tập thể Đội bao gồm
+ Công nhận danh hiệu Chi đội mạnh, Liên đội mạnh
+ Giấy khen, bằng khen, cờ thi đua…
Những cá nhân, tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc có thể đề nghị Nhà
nước khen thưởng.
Việc khen thưởng xứng đáng và kịp thời sẽ tác động tích cực đến mỗi các
nhân cũng như tập thể, đó chính là một trong những động lực giúp chất lượng
phong trào phát triển cao hơn.
* Kỷ luật
Tập thể Đội có trách nhiệm động viên, giúp đỡ đội viên phấn đấu rèn luyện
không ngừng tiến bộ. Đội viên, tập thể Đội vi phạm khuyết điểm thì tập thể
Đội xem xét đề nghị kỉ luật.
Các hình thức kỉ luật của Đội bao gồm: phê bình, khiển trách; trường hợp
đội viên vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng có thể bị xóa tên trong danh sách
đội viên.
Việc khen thưởng và kỉ luật trong tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh nhất
thiết phải được thảo luận, bàn bạc công khai, dân chủ từ cấp phân đội trở lên.
Mọi hình thức kỉ luật đối với tập thể, cá nhân đội viên chỉ được áp dụng khi
có quá nửa số đội viên của chi đội của chi đội biểu quyết tán thành.
Khen thưởng và kỉ luật cần được tiến hành song song và liên tục trong suốt
quá trình hoạt động của Đội thì mới có thể phát huy hết mọi ưu điểm đồng
thời hạn chế tối thiểu các mặt tồn tại của từng thành viên và của cả tập thể. Do
đó chất lượng của công tác cũng được nâng cao.
1.1.2 Nhi đồng và sao nhi đồng ở trường tiểu học
1.1.2.1 Khái niệm về nhi đồng và Sao nhi đồng:
Nhi đồng bao gồm các em từ 6- 8 tuổi, là lớp dự bị của Đội TNTP HCM. Ở
độ tuổi này các em chưa có ý thức về mặt tổ chức, chưa có đủ năng lực để tự
quản một tổ chức cho riêng mình. Vì vậy quy mô tập hợp nhi đồng để tiến
hành các hoạt động do Đội TNTP HCM tổ chức là Sao nhi đồng.
Sao nhi đồng là một nhóm từ 5 em trở lên. ở gần nhau cùng vui chơi học tập
với nhau. Ở tiểu học, thường thì Sao nhi đồng được thành lập theo nhóm bạn
trong cùng một lớp, ngồi gần bàn nhau, sống gần nhà nhau.
1.1.2.2 Tổ chức Sao nhi đồng trong trường tiểu học:
Ở đâu có nhi đồng và có tổ chức Đội TNTP HCM thì ở đó có Sao nhi đồng.
Tổ chức cơ sở được tổ chức ở trường học và trên địa bàn dân cư thì Sao nhi
đồng cũng được lập ra ở trường học và trên địa bàn dân cư. Các Sao nhi đồng
trong một lớp hay trên địa bàn dân cư được sự đỡ đầu của một chi đội TNTP.
Mỗi Sao có một trưởng Sao, do Sao bầu ra để điều khiển công việc của sao
(không có cấp phó). Trưởng sao cũng có thể được cử theo hình thức luân
phiên. Đội viên được cử trực tiếp giúp đỡ Sao nhi đồng hoạt động được gọi là
phụ trách Sao. Ở trường tiểu học, GVCN đồng thời là phụ trách Sao nhi đồng
8
ở lớp mình. Trên địa bàn dân cư, phụ trách nhi đồng do tổ chức Đoàn TNCS
cử ( có thể giáo viên, có thể là thanh niên địa phương).
Để phân biệt các Sao, mỗi sao cần có một tên gọi. Tên Sao do các em trong
Sao chọn (có sự gợi ý của phụ trách Sao), thường thì tên sao lấy theo tên các
đức tính tốt: “Sao chăm chỉ”, “Sao dũng cảm”, “Sao thật thà”, “Sao vui vẻ’,
Mỗi tuần sao sinh hoạt một lần trong trường hoặc trên địa bàn dân cư. Mỗi
tháng sinh hoạt vui chung một lần, phụ trách sao hướng dẫn sao nhi đồng sinh
hoạt.
Bài hát truyền thống của Sao nhi đồng là: “Nhanh bước nhanh nhi đồng”
của nhạc sĩ Phong Nhã.
Lời ghi nhớ của nhi đồng là:
Vâng lời Bác Hồ dạy
Em xin hứa sẵn sàng
Là con ngoan trò giỏi
Cháu Bác Hồ kính yêu.
Mục tiêu phấn đấu của nhi đồng là: Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, xứng
đáng là con ngoan trò giỏi và trở thành Đội viên TNTP Hồ Chí Minh.
Khi 8 tuổi và đủ điều kiện Nhi đồng sẽ được đội viên phụ trách Sao giới
thiệu và kết nạp vào Đội TNTP Hồ Chí Minh theo Điều lệ Đội.
1.1.2.3 Lựa chọn và bồi dưỡng phụ trách Sao nhi đồng
* Lựa chọn phụ trách Sao
- Lựa chọn các đội viên phụ trách Sao theo các tiêu chuẩn sau:
+ Nhiệt tình, có hoàn cảnh thuận lợi
+ Có khả năng diễn đạt, có năng khiếu văn nghệ, thể thao, hoạt động tập
thể.
+ Học lực khá, mạnh dạn, ham học hỏi
- Cách sắp xếp phụ trách Sao ở trường tiểu học:
+ Cách 1: chọn các em đội viên tốt ở lớp 4- 5 phân công các em phụ trách Sao
nhi đồng theo 2 hướng:
Phụ trách Sao lớp 5 giúp nhi đồng lớp 1 và 3
Phụ trách Sao lớp 4 giúp nhi đồng lớp 2
+ Cách 2: Chọn toàn bộ đội viên lớp 5 (trừ những em quá yếu) làm phụ trách
sao trong học kì 1. Đến học kì 2 chọn toàn bộ đội viên lớp 4 làm phụ trách
Sao (trừ những em quá yếu).
+ Cách 3: Chọn học sinh cấp 2 cùng địa bàn dân cư làm phụ trách Sao nhi
đồng, nhưng cách này đòi hỏi thi đua đánh giá liên đội mạnh, chi đội mạnh
phải thật sát sao. Cán bộ Tổng phụ trách ở 2 trường trung học cơ sơ và tiểu
học phải có sự phối kết hợp chặt chẽ, dưới sự chỉ đạo của chi bộ Đảng, nhà
trường, Đoàn thanh niên ngoài nhà trường.
* Những yêu cầu đối với phụ trách Sao:
- Hiểu tâm lí nhi đồng: Nhi đồng là những em bé hiếu động, tò mò, hay bắt
chước, dễ quên, rất thật thà, hồn nhiên, rất thích khen…
- Thích và hiểu biết nhiều trò chơi, hát, múa, kể chuyện và thể hiện một
cách hấp dẫn.
- Biết cách lôi cuốn nhi đồng cùng làm, cùng chơi một cách hợp lí.
9
- Biết cách động viên nhi đồng ngoan và hướng dẫn nhi đồng trở thành con
ngoan trò giỏi bằng lời nói, trong việc làm…
Tóm lại phụ trách Sao là những người hướng dẫn nhi đồng, do đó cần phải
có khả năng, cách làm như một người giáo dục viên. Trong quá trình hướng
dẫn các em nhi đồng, bản thân phụ trách Sao cũng được tu dưỡng và trưởng
thành.
* Một số nội dung bồi dưỡng phụ trách Sao:
- Cách tập hợp, điều khiển một buổi sinh hoạt Sao nhi đồng
- Cách tổ chức và hướng dẫn Sao nhi đồng biết các rò chơi phù hợp với lứa
tuổi nhi đồng.
- Phụ trách Sao biết hát, biết múa và biết cách dạy cho nhi đồng hát, múa.
- Biết cắt dán, nặng vẽ, cắm hoa…và cách hướng dẫn Sao làm thủ công.
- Biết sơ bộ về đặc điểm tâm lí lứa tuổi nhi đồng (ưa hoạt động, không chú ý
được lâu, thật thà, hồn nhiên, thích được khen, thích được thưởng, hay bắt
chước, chóng quên, ham hiểu biết…hay khóc hờn, làm nũng, nhút nhát…)
* Một số hình thức bồi dưỡng phụ trách Sao:
- Bồi dưỡng định kì : Tổng phụ trách cần có kế hoạch định kì để bồi dưỡng
phụ trách Sao vào đầu năm học, giữa năm và cuối năm.
- Bồi dưỡng thường xuyên : Tổng phụ trách cần có kế hoạch định kì để bồi
dưỡng phụ trách Sao trong kế hoạch của Liên đội ngay từ đầu năm học, qua
đó sắp xếp lịch bồi dưỡng thường xuyên từng tuần, từng tháng, từng học kì.
Ở cấp Liên đội, mỗi tháng nên tổ chức 2 buổi tập huấn cho phụ trách Sao
- Bồi dưỡng theo chuyên đề:
- Bồi dưỡng bằng cách thông qua các hoạt động lớn:
* Phương pháp bồi dưỡng phụ trách Sao:
• Phương pháp trực quan
• Phương pháp luyện tập
• Phương pháp ghi nhớ
• Lực lượng bồi dưỡng phụ trách Sao
• Một số điều cần lưu ý khi phân công phụ trách Sao nhi đồng và bồi dưỡng
phụ trách Sao:
- Nhiệm vụ chính của học sinh (trong đó có phụ trách Sao) là học tập.
- Bên cạnh nội dung bồi dưỡng phụ trách Sao nêu trên cần có nội dung, kế
hoạch bồi dưỡng văn hóa cho các em, đảm bảo cho các em tiếp tục vươn lên
trong học tập, gia đình các em yên tâm về con em mình.
1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN
1.2.1 Mục tiêu của công tác Đội - Sao ở trường Tiểu học Số 2 Phú Bài
- Giúp học sinh phát triển toàn diện
- Tạo điều kiện để học sinh hiểu được tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và
làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, công dân
tốt…
- Hình thành cho học sinh những kĩ năng cơ bản để học tập và lao động sau
này
10
1.2.2 Hứng thú của học sinh đối với công tác Đội - Sao
Đề tài đã tiến hành khảo sát để hiểu thêm hứng thú của học sinh đối với các
hoạt động của Đội – Sao ở trường Tiểu học Số 2 Phú Bài
Do điều kiện khách quan nên chúng tôi chỉ tiến hành khảo sát 30 học sinh
của lớp 5A làm đại diện cho toàn bộ Đội viên trong toàn trường.
- Thời gian khảo sát :
- Đối tượng khảo sát :
Kết quả thu được
- Tổng số phiếu phát ra
- Tổng số phiếu thu vào
- Kết quả cụ thể như sau :
Câu hỏi Kết quả Tỉ lệ
Theo các em, công tác Đội – Sao có vai trò như
thế nào đối với học sinh tiểu học ?
A. Rất quan trọng
B. Quan trọng
C. Bình thường
D. Không quan trọng
25
3
2
0
83 %
10 %
7 %
0 %
Các em có thích tham gia vào các hoạt động Đội –
Sao do trường tổ chức không ?
A. Có
B. Không
C. Ý kiến khác
28
2
93%
7%
0 %
Theo các em, các hoạt động Đội – Sao có phải là
một hoạt động giúp các em học tập và rèn luyện
không ?
A. Phải
B. Không phải
C. Ý kiến khác
28
2
0
93 %
7 %
0 %
Các em có gặp khó khăn gì khi tham gia vào các
hoạt động Đội - Sao không ?
A. Có
B. Không
C. Ý kiến khác
20
10
0
67 %
33 %
0 %
Hình thức tổ chức và chu kì tổ chức các hoạt động Đội – Sao ở trường Tiểu
học Số 2 Phú Bài là vấn đề mà chúng tôi quan tâm, qua khảo sát, chúng tôi
nhận thấy rằng: các hoạt động Đội – Sao được tổ chức thường xuyên và hầu
hết các em rất thích tham gia vào các hoạt động Đội – Sao – Phong trào thiếu
nhi do nhà trường tổ chức, tuy nhiên vẫn còn một số em chưa hào hứng với
các hoạt động này .
11
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG
CAO CHẤT LƯỢNG
CÔNG TÁC ĐỘI – SAO – PHONG TRÀO
THIẾU NHI
2.1 Vài nét về trường Tiểu học Số 2 Phú Bài
2.1.1 Sơ lược tiểu sử của trường
Trường Tiểu học Số 2 Phú Bài tọa lạc trên con đường Nguyễn Khoa Văn,
phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là một ngôi
trường còn rất trẻ so với các trường khác trên địa bàn, trường mới được thành
lập ngày 2/8/1998 trên cơ sở nâng cấp từ cơ sở 2 của trường Tiểu học Số 1
Phú Bài.
2.1.2 Tình hình giáo dục của nhà trường
Tổng số học sinh của trường: 450
+ Khối 1: 150 học sinh
+ Khối 2: 150 học sinh
+ Khối 3: 150 học sinh
+ Khối 4: 150 học sinh
+ Khối 5: 150 học sinh
2.1.3 Một số nét khái quát về công tác tổ chức của trường, hệ thống tổ chức
bộ máy trong nhà trường và các đoàn thể
- Trường Tiểu học Số 2 Phú Bài thuộc phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ
tỉnh Thừa Thiên Huế. Trường có 15 lớp với tổng số HS là 450 HS, trong đó
có 2 lớp Ba A và Bốn A học 10 buổi/tuần, khối lớp Một, Bốn và Năm học 9
buổi/tuần. Trường có 28 giáo viên và nhân viên
- Hiệu trưởng nhà trường : Thầy Phạm Bá Hoàng
- Phó hiệu trưởng : Cô Ngô Thị Ái Hương
- Tổng phụ trách Đội : Cô Hoàng Thị Thanh Tâm
2.1.4 Cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động giáo dục của trường
- Về số lượng phòng học: trường có tổng cộng 15 phòng học cơ bản đáp ứng
yêu cầu đào tạo, trang thiết bị của phòng tương đối đầy đủ: bảng chống loá có
dòng kẻ, ti-vi, điện, quạt, máy chiếu…
- Trường có phòng Công tác Đội, thư viện đạt chuẩn trường tiểu học.
- Trường có các phòng dành cho các môn học như nhạc, tin, mĩ thuật… và
được trang bị đầy đủ các phương tiện hỗ trợ
- Trường có một khuông viên thoáng mát nhiều cây xanh, có sân bãi phục vụ
giờ dạy thể dục cũng như sự vui chơi của học sinh.
2.1.5 Những thành tích đạt được
* Phong trào “ Giữ vở sạch- Viết chữ đẹp”:
+ Hội thi VSCĐ cấp huyện: đạt giải nhì tập thể trường, 3 giải nhất và 1 giải
nhì tập thể lớp, 03 giải cá nhân trong đó: 02 giải nhất, 01 giải nhì
12
+ Hội thi VSCĐ cấp tỉnh : 02 giải nhất, 01 giải nhì và 02 giải nhì tập thể lớp.
* Phong trào Giải toán trên mạng Internet:
+ Cấp huyện: dự thi 21 em ( tỉ lệ: 5,4 %), đạt giải 13 em trong đó: 1 giải nhất,
1 giải nhì, 10 giải ba và 1 giải khuyến khích.
+ Cấp tỉnh : đạt 2 giải nhất, 5 giải nhì, 2 giải ba, 1 giải khuyến khích.
+ Cấp quốc gia dành cho HS lớp 5: có 6 em dự thi đạt 1 huy chương bạc, 2
huy chương đồng.
* Phong trào Thi Olympic tiếng Anh cấp huyện đạt giải nhì toàn đoàn phần
thi giao lưu, 2 giải nhất và 2 giải ba cá nhân về phần thi kiến thức. Cấp tỉnh
đạt giải 01 nhì và 01 giải ba cá nhân về phần thi kiến thức.
* Phong trào Thi HS giỏi Toán- Tiếng Việt lớp 5: có 13 em dự thi đạt 01 em
đạt giải nhất, 03 em giải nhì, 02 em giải ba, 01 khuyến khích, 02 HS đạt HS
giỏi cấp huyện.
* Phong trào Thi Bài giảng điện tử:
+ Cấp huyện: 5 bài tham gia dự thi đều đạt giải và được dự thi cấp tỉnh.
+ Cấp tỉnh : 3 bài tham gia dự thi đạt 02 giải ba cá nhân.
- Hội thi “Chúng em với môi trường”: đạt giải nhì toàn đoàn, giải nhất về
hùng biện, giải ba về vẽ tranh.
- Hội thi tiếng hát HS về chủ đề “Ơn Đảng, ơn Bác Hồ, kính yêu thầy cô
giáo” đạt giải nhất toàn đoàn, giải nhất đơn ca, giải nhất tốp ca.
- Hội thi tiếng hát tuổi thần tiên : đạt giải nhì toàn đoàn, 2 tiết mục đạt xuất
sắc.
- Hội thi tiếng hát Hoa phượng đỏ: đạt giải nhất toàn đoàn, giải nhất đơn
ca, giải nhất tốp ca.
- Hội thi “Bóng đá đá HIV/AIDS ra khỏi trường học” đạt giải nhất toàn
đoàn.
- Giải bóng đá truyền thống HS tiểu học: đạt giải 3 bóng đá nữ.
- Giải cờ vua cấp huyện: đạt giải nhất toàn đoàn, 5 giải nhất, 1 giải ba cá
nhân.
- Hội thao Nghi thức Đội cấp huyện đạt giải nhì.
- Hội thi “Tổng phụ trách giỏi” cấp huyện đạt giải nhì và tham gia dự thi
cấp tỉnh được công nhận Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh.
- Hoạt động VHTT-TDTT: Được chủ tịch UBND huyện khen thưởng vì có
thành tích xuất sắc trong hoạt động VHTT-TDTT năm 2008.
- Ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý: được Sở GD&ĐT khen
thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc về UDCNTT trong dạy học và quản lý
về tập thể và có 01 cá nhân được được khen.
- Kế hoạch nhỏ số lượng thu gom đạt tỉ lệ cao nhất cấp tiểu học toàn huyện
là 732 kg giấy.
+ Kết quả xếp loại các danh hiệu thi đua năm học: 2008 – 2009
- Có 26 cá nhân trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, đạt 100%
13
- Có 19 cá nhân đề nghị danh hiệu lao động tiên tiến, đạt tỷ lệ: 73,1 %
Theo QĐ số 592, ngày 06/08/2009.
- Có 07 cá nhân đề nghị danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, đạt tỷ lệ: 26,9 %
Theo QĐ số 592, ngày 06/08/2009.
- Có 02 cá nhân đề nghị danh hiệu CSTĐ cấp Tỉnh, đạt tỷ lệ: 7,7 %
- Có 01 cá nhân đề nghị danh hiệu Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen, tỷ lệ: 3,8 %
- Không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
* Một số thành tích đạt được của đơn vị trong những năm qua
- Năm học: 2005 – 2006 : Trường Tiên tiến.
Theo QĐ số 95/QĐKT- UBND Huyện Hương Thủy.
- Năm học: 2006 – 2007 : Tập thể Lao động xuất sắc
Theo QĐ số 2244/QĐKT- UB ngày 29/9/2007- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Năm học: 2007 – 2008: Tập thể Lao động xuất sắc
Theo QĐ số 2521/QĐKT-UB ngày 01 /11/ 2008 – UBND tỉnh Thừa Thiên
Huế
- Năm học: 2008 – 2009: Tập thể Lao động tiên tiến
Theo QĐ số 592/QĐKT-UB ngày 06 /08/ 2009 – UBND huyện Hương Thuỷ
Là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của khối Tiểu học, năm học 2008
– 2009.
2.2 Công tác Đội- Sao – Phong trào thiếu nhi
Năm học 2010-2011, Liên đội trường có 11 chi đội với 285 đội viên trên
tổng số 450 học sinh toàn trường, trong đó số đội viên khối 3 là 45 trên tổng
số 90 HS của khối, số đội viên khối 4 là 120 trên tổng số 120 HS của khối, số
đội viên khối 5 là 120 trên tổng số 120 HS của khối.
Qua trao đổi với Ban giám hiệu và cô tổng phụ trách tôi đã tìm hiểu được
một số thuận lợi cũng như khó khăn trong việc thực hiện chương trình công
tác Đội- Sao- Phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Số 2 Phú Bài
2.2.1 Thuận lợi
- Trường tiểu học Số 2 Phú Bài là một đơn vị mạnh trong các hoạt động Đội-
Sao - Phong trào thiếu nhi của thị xã Hương Thủy vì vậy liên đội trường có
nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức cũng như thực hiện các kế hoạch do Hội
đồng Đội phát động.
- Tổng phụ trách là một giáo viên trẻ, năng động, nhiệt tình nên tính linh
hoạt và khoa học trong nhiều hoạt động được nâng cao rõ rệt.
- Tổng phụ trách Đội hết lòng vì công việc, có năng lực giỏi, được công
nhận là Tổng phụ trách giỏi
- Không chỉ tổng phụ trách mà Ban giám hiệu và Giáo viên chủ nhiệm các
lớp cũng như lãnh đạo địa phương luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi
cho phong trào phát triển.
- Đội viên chăm ngoan, nhiều tập thể đang nỗ lực để đạt nhiều thành tích cao
trong hoạt động phong trào Đội.
14
2.2.2 Khó khăn
- Do trường thường xuyên tham gia vào các cuộc thi như giải Toán, Tiếng
Anh qua mạng cho nên không có nhiều thời gian để tổ chức các hoạt động
khác cho học sinh.
- Các em học sinh đa phần phải học 2 buổi nên cũng khó tham gia vào các
hoạt động Đội – Sao – Phong trào thiếu nhi do trường tổ chức.
- Tổng phụ trách đội còn trẻ, tuy năng lực khá cao nhưng kinh nghiệm chưa
hoàn thiện dẫn đến việc vấp phải những cản trở và khó khăn nhất định.
2.2.3 Những thành tích trong năm học vừa qua
* Chương trình 1: “Măng non đất nước – Tiếp bước cha anh”.
Liên Đội đã tham gia tốt các hoạt động mà các cấp đã tổ chức trong năm
học đạt kết quả cao, thu hút được nhiều Đội viên- Học sinh tham gia.
+ Tổ chức dâng hương, dâng hoa, làm vệ sinh chăm sóc các bồn hoa cây cảnh
tại Đài nghĩa trang liệt sỹ Thị Xã nhân ngày Quân Đội nhân dân Việt Nam
(22- 12) và ngày thành lập Đảng (03- 02).
+ Liên Đội đã thường xuyên nhắc nhở động viên kịp thời các bạn học sinh có
hoàn cảnh khó khăn đến lớp, các bạn học sinh tham gia giúp đỡ bạn bè rất
nhiệt tình và có hiệu quả cao.
+ Tổ chức tốt cuộc thi “Rung chuông vàng” dành cho khối 4 và khối 5 thành
công tốt đẹp.
+ Tổ chức cho các em học sinh khối 4 và khối 5 tham gia cuộc thi tìm hiểu và
sưu tầm những tranh ảnh và các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng
(03- 02).
+ Phối hợp với BGH nhà trường tổ chức tốt hoạt động vui chơi “Xổ số vui
xuân- tặng quà cho các em nghèo” đã thu hút đông đảo các bạn học sinh và
các anh chị phụ trách nhiệt tình tham gia. Tặng quà cho học sinh nghèo 28
phần quà trị giá 80.000đ/em.
+ Tổ chức tốt hoạt đông vui chơi và văn nghệ chào mừng ngày thành lập
Đoàn 26- 03. Đã thu hút toàn thể học sinh giáo viên trong nhà trường và các
bậc phụ huynh, đơn vị kết nghĩa, nhân dân trên địa bàn tham gia ủng hộ.
Trong đêm văn nghệ này nhà trường đã ủng hộ phong trào văn nghệ- TDTT
của Liên Đội phát động đến tận các lớp với số tiền là 1.800.000đ.
+ Quyên góp và ủng hộ cho hội trẻ em tàn tật được 1,625.500đ ( Một triệu sáu
trăm hai mươi lăm ngàn năm trăm đồng). Trong đó có phụ huynh em Hoàng
Ngọc Linh lớp 2B đã ủng hộ 200.000đ.
+ Luôn tạo ra các hình thức học tập trong phong trào “Hoa điểm 10- nghìn
việc tốt” Lập bảng thi đua giữa các tổ và các thành viên trong tổ. Phong trào
vở sạch- chữ đẹp được Liên Đội tham gia rất nhiệt tình nên kết quả đạt rất cao
như: Hội thi “Vở sạch - chữ đẹp” cấp Thị Xã đạt giải Nhì, trong đó 2 em đạt
giải nhất, 1 em đạt giải nhì, tập thể lớp 5A đạt giải Nhất và lớp 3A đạt giải
Khuyến khích, và đã tham gia hội thi VSCĐ cấp Tỉnh có 3 em và 3 tập thể lớp
5A, 2B, 3A.
+ Cuộc vận động mua tăm ủng hộ người mù đợt 1 thu được 485.000đ.
+ Tham gia thi bóng đá cấp trường dành cho khối 4.
15
* Chương trình 2: “Hành trang tri thức- Vững bước tương lai”.
+ Đánh giá về phong trào “Học tốt - Thi nghiêm túc” đã đạt được những
thành quả như sau :
+ Thi học sinh giỏi toán tỉnh 5 em trong đó 4 em đạt giải:
- Hồ Đắc Thanh Chương - đạt giải nhất môn Toán.
- Trần Đình Tôn Hiếu - đạt giải nhì môn Tiếng Việt
- Lê Thị Như Quỳnh - đạt giải nhì môn Tiếng Việt.
- Lê Thị Ngọc Hà - đạt giải khuyến khích môn Tiếng Việt.
+ Tham gia hội thi Olimpic tiếng Anh đạt giải nhì toàn đoàn, trong đó có 2
giải Nhất, 1 giải Ba các nhân về phần thi kiến thức. Có 2 em tham gia vào đội
thi Tiếng anh - em Hồ Đắc Thanh Chương - lớp 5A đạt giải nhì và em Phạm
Thị Thùy Trang - lớp 4C đạt giải ba toàn Tỉnh.
+ Tham gia giải toán mạng cấp Thị xã có 51 em dự thi (Chiếm 12,7% so với
tổng số HS toàn trường).Cấp Tỉnh tham gia dự thi có 16 em, khối 5 có 2 em
đạt điểm tối đa 300/300 đó là em Hồ Đắc Thanh Chương đứng đầu toàn tỉnh
và em Phạm Văn Anh Dũng xếp thứ 6 cấp Tỉnh. Khối 1 có 5 em đạt điểm tối
đa 300/300.
+ Hiệu quả về phong trào “Thắp lửa niêm tin - Vì tương lai” đã được đông
đảo GV-HS và phụ huynh nhiệt tình tham gia hưởng ứng và đạt được kết quả
khả quan.
+ Phong trào “Ngày hội thiếu nhi ở trường”Có số lương học sinh tham gia
khá đông, toàn thê học sinh của trường đều tham gia mọt cách nhiệt tình và
sôi nổi.
+ Thực hiện cuộc vận động “Vòng tay bè bạn” cùng với các phòng trào thi
đua trong học tập, thành lập các câu lạc bộ học tập, học nhóm và các cuộc thi
cấp trường như: “Rung chuông vàng” dành cho khối 4 và khối 5, cuộc thi
“Khám phá thế giới quanh em” dành cho khối 1- đã được đông đảo GV-HS
và phụ huynh nhiệt tình tham gia hưởng ứng - Kết quả lớp 1A giải Nhất, 1B
giải Ba, 1C giải Nhì.
+ Tham gia cuộc thi vẽ tranh “Trường học thân thiện” cấp Thị xã đạt giải Nhì
và tham gia thi Tỉnh đạt giải Nhì của Tỉnh. Thi vẽ tranh về môi trường đạt
giải khuyến khích, hùng biện đạt giải Nhất Thị xã. Ngoài ra có tham gia cuộc
thi vẽ tranh “Bé với mùa Xuân” do Phòng VHTT Thị xã tổ chức và đã đạt giải
Khuyến khích.
+ Hội thi cờ vua cấp Thị Xã đã gặt hái được nhiều thành công như :
- Em Phan Lê Thảo Nguyên - lớp 1C đạt giải nhất nữ khối 1.
- Trần Đăng Quang - lớp 1C đạt giải nhì nam khối 1.
- Nguyễn Việt Hoàng - lớp 1A đạt giải nhất nam khối 2.
- Hồ Lê Minh Đức - lớp 3A đạt giải nhất nam khôi 3.
- Phạm Thị Thùy Trang - lớp 4C đạt giải nhất nữ khối 4.
- Nguyễn Anh Tân - lớp 4C đạt giải nhất nam khối 4.
Toàn đoàn đạt giải nhất. Trong đó có 2 em Phạm Thị Thùy Trang và em
Nguyễn Anh Tân tham gia thi đấu cờ vua tại Tỉnh.
16

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất