Chiến lược marketing- mix với việc mở rộng thị trường của công ty kính Đáp Cầu - Bắc Ninh - Tài liệu tham khảo

- Thực hiện nghiên cứu và đề xuất các phơng án cải tiến chất lợng sản
phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu ở ngay từng giai đoạn, từng khâu sản xuất.
- Nghiên cứu, điều chỉnh phơng pháp pha chế kết hợp nguyên vật liệu, số l-
ợng, loại vật liệu sử dụng để nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính chất lợng sản
phẩm theo hớng mà các đặc tính đợc khách hàng quan tâm.
- Nâng cao chất lợng đội ngũ kỹ s, cán bộ trong nghiên cứu thiết kế kỹ
thuật.
* Thực hiện quản lý tổng chất lợng
Chất lợng sản phẩm của công ty có liên quan đến toàn bộ qúa trình sản xuất
và quản lý của công ty chứ không chỉ riêng một bộ phận nào. Hiện nay để nâng
cao hơn nữa việc quản lý chất lợng sản phẩm công ty đang nghiên cứu và thực hiện
áp dụng hệ thống quản lý chất lợng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO9002 cho sản phẩm
của mình. Do vậy để thực hiên đợc điều này công ty cần:
- Thực hiện quản lý chất lợng sản phẩm chặt chẽ, toàn diện. Phân cấp quản
lý chất lợng sản phẩm phải rõ ràng và chặt chẽ đến từng bộ phận sản xuất.
- Chất lợng sản phẩm phải đợc theo dõi, kiểm tra ngay từ khâu đầu vào cho
đến khâu cuối cùng.
- Đặt chỉ tiêu chất lợng sản phẩm cao để phấn đấu đạt đợc, lập kế hoạch
chất lợng sản phẩm để thực hiện.
- Thực hiện chất lợng theo thị trờng, theo nhu cầu của khách hàng.
1.2- Phát triển chủng loại và danh mục sản phẩm
Đối với Công ty thì chủng loại sản phẩm mà công ty đang theo đuổi về cơ
bản không thay đổi mà sẽ giữ nguyên những chủng loại công ty hiện có đồng thời
mở rộng thêm một số chủng loại sản phẩm mới phục vụ cho mục tiêu chiến lợc
công ty đang theo đuổi là mở rộng thị trờng thông qua các sản phẩm của mình.
Sản phẩm kính của công ty có nhiều quy cách khác nhau với các kích cỡ,
mẫu mã khác nhau và nhu cầu với từng loại là khác nhau. Trong năm tới thực hiện
theo chiến lợc mở rộng thị trờng thì chính sách cho chủng loại sản phẩm của
công ty phải đa dang, phong phú. Để thực hiện đợc điều này công ty cần thực hiện
các biện pháp sau:
- Xây dựng cơ cấu chủng loại sản phẩm hợp lý. Tập trung cơ cấu, chủng
loại sản phẩm theo sự phát triển của từng thị trờng về quy mô cầu và đặc tính của
cầu dựa trên cơ sở những nghiên cứu và dự báo về chúng. Khi mà hiện nay nhu cầu
49
sử dụng kính trắng có xu hớng giảm xuống, ngời tiêu dùng sẽ a chuộng các sản
phẩm kính màu, kính phản quang, kính mờ với các tính năng thích hợp cho từng
điều kiện từng vùng, do đó ngoài việc đa dạng hoá chủng loại kính tấm xây dựng
công ty nên phát triển mở rộng các chủng loại sản phẩm khác đang có nhu cầu.
- Nâng cao năng suất sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ đối với những sản phẩm
quan trọng và trên những thị trờng trọng điểm, những khúc thị trờng mục tiêu mà
công ty đã chọn.
- Thực hiện đa dạng hoá sản phẩm, công ty có thể thực hiện đa dạng hoá
sản phẩm theo các hớng sau:
+ Mở rộng danh mục sản phẩm, công ty tiến tới thực hiện nghiên cứu đa
thêm vào thị trờng các sản phẩm nh: Gạch ốp lát Granit, dự án sản xuất kính màu,
Gạch menphít.
+ Đa dạng hoá theo hớng tập trung vào những mặt hàng công ty có khả
năng cạnh tranh, thực hiện công nghệ cắt kính theo nhu cầu của khách hàng.
+ Nghiên cứu các mẫu sản phẩm mà trên thị trờng cha đáp ứng đủ.
+ Thực hiện sản xuất sản phẩm mới. Tiến tới công ty sản xuất thêm sản
phẩm kính màu theo công nghệ của Nhật, các sợi bông thuỷ tinh.
1.3- Mở rộng dịch vụ khách hàng
*Thực hiện tốt về thời gian giao hàng
Vấn đề giao hàng đúng thời hạn hợp đồng tất quan trọng, việc thực hiện sai
quá trình giao hàng sẽ gây tổn thất lớn cho công ty và khách hàng và công ty sẽ là
ngời chịu thiệt hơn rất nhiều nếu vi phạm. Do vậy, để thực hiện giao sản phẩm
đúng thời hạn quy định công ty phải thực hiện một số biện pháp sau:
- Lập bảng phân công rõ ràng cho từng khâu hàng xuất ứng với từng loại
sản phẩm. Lập thời gian biểu cho đội vận tải chuyên chở của công ty.
- Quản lý việc xuất nhập các lô hàng thật chặt chẽ theo từng hợp đồng, từng
thời kỳ.
- Phối hợp chặt chẽ giữa các khâu sản xuất và tiêu thụ, tránh gây lên lãng
phí và tồn kho không cần thiết.
* Các quyết định khác
- Thực hiện dịch vụ vận chuyển tận nơi cho khách hàng nếu có nhu cầu.
- Thực hiện việc thanh toán dễ dàng cho các khách hàng nh thanh toán
nhanh, thanh toán trả góp, nợ ngắn hạn, .
50
- Các dịch vụ bảo dỡng, t vấn cho khách hàng.
2- Hoàn thiện chính sách giá cả
Giá cả là một trong hai yếu tố quan trọng nhất trong chiến lợc Marketing-
mix của công ty. Bên cạnh yếu tố sản phẩm thì giá cả là yếu tố thứ hai đợc công ty
coi trọng và là vũ khí cạnh tranh chính của công ty. Tuy nhiên, hiện nay công ty lại
đang áp dụng cách tính giá theo chi phí mà cha có tính tới yếu tố cầu của thị trờng
đó là quy mô cầu và độ co dãn của cầu. Bên cạnh đó với việc thực hiện chiến lợc
mở rộng thị trờng thì chính sách giá cả mà công ty chọn là giá càng thấp càng tốt
hay thực hiện mức giá cạnh tranh. Do vậy để thực hiện giảm giá và đáp ứng đợc
mức giá mà ngời tiêu dùng mong đợi thì công ty phải xây dựng đợc mô hình định
giá hợp lý. Trên cơ sở xem xét các vấn đề đã nêu ở phần II, tác giả đa ra một mô
hình định giá cho công ty nh sau:
Quy trình định giá
* Biện pháp giảm giá thành sản phẩm
Công việc đầu tiên của các nhà làm marketing trong công ty là phải xác
định đợc mức giá thành sản phẩm trên cơ sở đó xác định đợc mức giá sàn có thể
chấp nhận trên thị trờng. Để đảm bảo giá thành của sản phẩm của công ty đạt mức
hợp lý và đợc khách hàng chấp nhận thì buộc công ty phải chú ý đến việc thiết kế
quy trình công nghệ sản xuất sao cho tiết kiệm đợc chi phí nhng vẫn phải đảm bảo
yêu cầu về kỹ thuật và cung cách của sản phẩm. Để làm đợc điều này thì công ty
phải:
- Tuyển chọn và đào tạo đợc một đội ngũ kỹ s, cán bộ giỏi tiến tới nâng cao
năng suất chất lợng của công nhân.
- Phải nghiên cứu kỹ sản phẩm trớc khi đa vào sản xuất.
51
Xác định giá thành
SP (giá sàn)
Xác định giá dự kiến Điều chỉnh giá và
ấn định mức giá
cuối cùng
Giá trị
cảm nhận
của KH
Môi trờng,
Thị trờng
- Giảm giá thành các chi phí đầu vào: chi phí nhân công trực tiếp, chi phí
nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí sản xuất chung, .
+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: tăng các điều kiện về hợp đồng
nhập nguyên vật liệu lâu dài có lợi cho công ty, các điều kiện về giảm thuế đầu
vào, .
+ Chi phí nhân công trực tiếp: thực hiện tăng năng suất, giảm giờ
chết, phát động các phong trào gia tăng sản xuất, .
+ Chi phí sản xuất chung: quản lý chặt các nghiệp vụ kinh tế phát
sinh, thực hiện tiết kiệm tối đa việc sử dụng các trang thiết bị sản xuất, .
* Thực hiện nghiên cứu thị trờng, ớc lợng đợc quy mô thị trờng và các đặc
tính của cầu: nhu cầu của ngời tiêu dùng, khả năng thanh toán của họ, .thông qua
việc nghiên cứu định tính cũng nh định lợng. Trên cơ sở xác định cầu thị trờng
công ty sẽ đa ra đợc một mức giá dự kiến.
Giá dự kiến = Chi phí sản xuất + Lãi dự kiến
đơn vị sản phẩm
* Việc định giá có cao hay không còn phụ thuộc vào chất lợng sản phẩm
của công ty có đợc khách hàng chấp nhận hay không. Do đó ngoài việc nâng cao
chất lợng công ty cũng cần phải xác định đợc giá trị cảm nhận của khách hàng về
sản phẩm (chất lợng, mẫu mã), công ty cũng cần phải tính đến các ảnh hởng của
môi trờng, thị thờng để từ đó có các biện pháp điều chỉnh về giá và đa ra đợc mức
giá cuối cùng cho thị trờng, vừa thoả mãn khách hàng vừa đtạ đợc mục tiêu của
công ty.
* Công ty nên thực hiện mức chiết khấu giá theo chức năng, xác định phân
biệt giá cho từng đại lý có chức năng khác nhau. Sự phân biệt này chỉ phản ánh
qua mức độ chiết khấu chứ không nên thể hiện trong bảng giá để tránh mâu thuẫn.
Nếu công ty thực hiện triết giá nh nhau (0,5%) cho tất cả các đại lý thì sẽ không
kích thích họ thúc đẩy việc tiêu thụ. Công ty nên ấn định mức triết khấu theo quy
mô hàng hoá của các nhà phân phối.
* Khi kích thích tiêu thụ công ty nên duy trì thực hiện chính sách giá. Công
ty không nên giảm giá với mức giá thấp, điều này có thể ảnh hởng đến uy tín và
hình ảnh chất lợng sản phẩm của công ty. Thay vào đó công ty nên thực hiện việc
tăng chiết khấu, dịch vụ thanh toán, vận chuyển, xúc tiến bán khi mua hàng, hoặc
tăng % hoa hồng hoặc thởng để kích thích việc mua và bán hàng. Đối với các
52
khách hàng truyền thống thì công ty nên có các hình thức u đãi về giá khi mua
nhiều.
3- Chính sách phân phối
Hiện nay hệ thống phân phối của công ty bao gồm hai hệ thống kênh phân
phối đó là: Kênh phân phối trực tiếp và kênh phân phối gián tiếp. Nh đã trình bày ở
phần II, hệ thống phân phối của công ty là tơng đối hợp lý, đáp ứng đợc yêu cầu
mục tiêu của công ty. Mặc dù vậy, việc quản lý hệ thống kênh là cha hợp lý.
3.1- Hoàn thiện kênh phân phối trực tiếp
Kênh phân phối trực tiếp của công ty đợc thể hiện qua sơ đồ sau:
Phân phối sản phẩm qua kênh trực tiếp của công ty đến ngời tiêu dùng đợc
thực hiện bằng các hợp đồng cung ứng sản phẩm thông qua đội ngũ bán hàng trực
tiếp của công ty, qua Fax, điện thoại, .hoặc qua đơn đặt hàng trực tiếp của khách
hàng tại công ty. Công ty có đội ngũ bán hàng trực tiếp qua ba chi nhánh tại ba
miền, lực lợng này vừa thực hiện bán sản phẩm vừa thực hiện giới thiệu sản phẩm
cho khách hàng. Mặc dù vậy thì tình hình phân phối trực tiếp của công ty cha đạt
hiệu quả cao do vấn đề nguồn lực và trình độ của các nhân viên. Do đó để sử dụng
có hiệu quả kênh trực tiếp công ty cần thực hiện một số biện pháp sau:
- Tích cực và chủ động liên hệ trực tiếp với khách hàng có nhu cầu, từ đó có
các kế hoạch đáp ứng tích cực để có đợc các hợp đồng cung ứng dài hạn. Có các
biện pháp khuyến khích với những khách hàng mua trực tiếp có khối lợng lớn và
có quan hệ làm ăn lâu dài thông qua các hình thức nh thanh toán, bảo hành dài
hạn, vận chuyển tận nơi, .cũng phải thờng xuyên liên lạc với các khách hàng này
để nắm bắt nhu cầu của họ từ đó có các biện pháp đáp ứng tốt hơn. Để làm đợc
việc này công ty cần lập một danh mục các khách hàng, các đơn vị có nhu cầu về
các sản phẩm kính (lập danh sách khách hàng tiềm năng) mà công ty có thể liên hệ
cung ứng để từ đó có các biện pháp tiếp cận để chào hàng, thiết lập mối quan hệ
53
Công ty
Khách hàng
Công ty Cửa hàng giới
thiệu sản phẩm
Khách hàng
làm ăn. Các khách hàng chính của công ty chủ yếu tập trung vào các công ty xây
dựng, các thơng gia, các xí nghiệp sản xuất (ôtô, đồ gia dụng, .)
- Khuyến khích đội ngũ bán hàng của công ty nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ
thông qua các chính sách hởng lơng và hoa hồng thoả đáng. Công ty nên thực hiện
chính sách hoa hồng theo tỷ lệ luỹ tiến, tức là bán đợc nhiều hàng thì tỷ lệ hoa
hồng càng cao. Công ty cũng cần đẩy mạnh hoạt động của các cửa hàng giới thiệu
sản phẩm, các chi nhánh ở từng khu vực bằng cách hỗ trợ ngân sách, hỗ trợ quảng
cáo, khuyến khích vật chất cho các chi nhánh, đại lý làm ăn có hiệu quả.
- Đẩy mạnh hoạt động của các cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại các chi
nhánh ở từng khu vực thị trờng nh các hoạt động yểm trợ cho các đại lý thông qua
quảng cáo, phát tờ rơi để giới thiệu sản phẩm.
3.2- Hoàn thiện kênh gián tiếp
Kênh gián tiếp của công ty đợc thể hiện qua sơ đồ sau:
Sơ đồ hệ thống phân phối gián tiếp của công ty

Kênh gián tiếp là kênh phân phối chủ yếu của công ty, nó có vai trò lớn
trong việc phát triển mở rộng thị trờng của công ty trong các tỉnh thành phố. Nhng
các hệ thống kênh này làm công ty khó có thể kiểm soát chặt chẽ đợc, dẫn đến
việc công ty khó nắm bắt đợc thông tin thị trờng, do đó công ty chỉ có thể mở rộng
đợc hệ thống phân phối chứ không quản lý hiệu quả các trung gian trong kênh. Các
kênh phân phối của công ty chủ yếu vẫn tập trung tại ba tỉnh thành lớn của cả nớc.
Trong thời gian tới công ty cần tiếp tục khuyến khích hoạt động của các kênh này,
nâng cao hiệu quả hoạt động của nó. Muốn vậy công ty cần thực hiện một số biện
pháp sau:
- Hệ thống lại mạng lới tiêu thụ, đánh giá hiệu quả hoạt động của từng đại
lý cùng các khả năng tài chính, năng lực phân phối để có thể điều chỉnh và cơ cấu
lại hệ thống đại lý cho đạt hiệu quả. Sử dụng các tiêu chuẩn trên để thực hiện phân
cấp các đại lý, có biện pháp lựa chọn, khuyến khích cũng nh loại bỏ thích hợp.
54
Công ty Đại lí Khách hàng
Chi nhánh Đại lí Khách hàngCông ty
- Tăng cờng các biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ các chi nhánh, đại lý
lớn nhằm đảm bảo các cam kết với công ty.
- Có các biện pháp u đãi, kích thích tiêu thụ thích hợp nh các khoản chiết
khấu, hình thức quảng cáo, ngân sách, .Công ty đang sử dụng một hình thức thanh
toán duy nhất là thanh toán ngay thì mới có thởng. Vì thế để thực hiện phát huy
tiềm năng trong công tác tiêu thụ thì công ty nên đa dạng hoá các hình thức khích
thích tiêu thụ. Nh thực hiện thởng 1% hoặc chiết khấu 2% trên tổng doanh thu nếu
doanh thu 50 triệu. Thực hiện các hình thức bán hàng khác nhau nh bán trả
chậm, trả góp tuỳ theo từng khách hàng và các cam kết của họ.
- Công ty áp dụng mức biểu giá bán buôn, bán lẻ mới (thể hiện trong bảng
Giá kế hoạch năm 2000) và áp dụng mức chiết khấu cho các đại lý để kích thích họ
hơn nữa trong nỗ lực tiêu thụ sản phẩm.
Bảng mức chiết khấu theo doanh thu
Doanh số mua Chiết khấu giảm giá Thởng
Dới 50 triệu 0,5% -
Từ 50 đến 100 triệu 1% 0,5%
Từ 100 triệu trở lên 2% 1%
Bảng- 10 Bảng giá kế hoạch năm 2000
Stt Tên sản phẩm Đơn vị Kế hoạch sản lợng
sản phẩm tiêu thụ
Giá bán bình quân
theo kế hoạch
1
Kính trắng xây dựng
Trong đó:
- Kính 2 mm
- Kính 2,5 mm
- Kính 4 mm
- Kính 4,5 mm
- Kính 5 mm
2 174 375
266 000
613 500
20 000
484 000
25 000
30 000
45 000
48 000
49 000
2
Kính gơng
Trong đó :
- Gơng 2 mm
- Gơng 2,5 mm
- Gơng 3,5 mm
80 000
600 000
20 000
38 000
36 000
70 000
3
Kính phản quang
10 000 90 000
55
4
Kính mờ
150 000 23 000
5
Tấm lợp Fibrô ximăng
Trong đó :
- Tấm QTc
- Tấm úp nóc
986 000
341 000
16 500
4 500
Theo nguồn: Tổng hợp kế hoạch tiêu thụ năm 2000- công ty kính Đáp Cầu
4- Chính sách xúc tiến hỗn hợp
Xúc tiến hỗn hợp là công cụ bổ trợ có hiệu quả nhất nhằm nâng cao hình
ảnh chất lợng sản phẩm, uy tín nhãn hiệu trong tâm trí của khách hàng. Đây cũng
là chính sách yểm trợ đắc lực cho các chính sách Marketing- mix còn lại, đặc biệt
là chính sách sản phẩm và chính sách giá. Mặc dù công ty có lợi thế là doanh
nghiệp cung ứng sản phẩm đầu tiên trên thị trờng Việt Nam, sự hiểu biết về khách
hàng và quan hệ với khách hàng có u thế hơn các công ty cạnh tranh khác, song
chính sách về xúc tiến hỗn hợp của công ty vẫn cha đạt hiệu quả. Để thực hiện
chiến lợc kinh doanh của công ty thì công ty phải thực hiện đồng bộ các chính
sách Marketing- mix của mình và chính sách quảng cáo có vai trò lớn trong việc
phát huy hiệu quả của các bộ phận khác. Để thực hiện tốt thì công ty nên tăng c-
ờng việc hoạt động theo sơ đồ sau:
Sơ đồ nội dung chiến lợc giao tiếp khuếch trơng
4.1- Quảng cáo
Đây là hoạt động quan trọng nhất trong xúc tiến hỗn hợp. Mặc dù vậy thì
công ty vẫn cha có chú trọng quan tâm nhiều trong thời gian qua. Để hoàn thiện
chính sách này, công ty có thể thực hiện theo đề suất sau:
* Xác định mục tiêu của quảng cáo
Tuỳ từng đặc điểm sản phẩm và thị trờng khác nhau trong các thời kỳ khác
nhau mà công ty có các mục tiêu quảng cáo khác nhau. Với mục tiêu chung của
quảng cáo là: tăng sự nhận thức về sản phẩm, tăng sự u thích sản phẩm, tăng sự hồi
56
Chiến lợc giao tiếp
khuyếch trơng
Quảng cáo Quan hệ quần chúng
và tuyên truyền
Bán hàng
trực tiếp
Marketing
trực tiếp
tởng về sản phẩm thì với mục tiêu kinh doanh trên công ty có thể chọn mục tiêu
quảng cáo cho mình trong thời gian tới là tăng sự a thích về sản phẩm.
* Xác định đối tợng quảng cáo
Công ty nên tập trung vào các khách hàng mục tiêu của mình, các khách
hàng hiện có nhu cầu và sẽ có nhu cầu về sản phẩm. Đó là một đối tợng rộng lớn
các khách từ các tổ chức đến những ngời tiêu dùng trong các lĩnh vực nh: xây
dựng, sản xuất, trang trí nội thất, .cụ thể là các công ty xây dựng, các công trình
xây dựng, các doanh nghiệp sản xuất đồ gia dụng, sản xuất ôtô, ngời tiêu dùng
cuối cùng có nhu cầu về sản phẩm kính.
* Thiết kế ch ơng trình quảng cáo
- Nội dung của các thông điệp quảng cáo phải nêu bật đợc các đặc tính của
sản phẩm: Chất lợng tốt, giá cả hợp lý, tiện lợi trong sử dụng, .cụ thể nên đi vào
các đặc tính của kính nh độ ròn, cứng, màu sắc, kích cỡ, độ tơng phản, .nêu lên
các mức giá, các khuyến khích về giá, .
- Phơng tiện quảng cáo hiệu quả là có thể gửi các Catalog trực tiếp đến
khách hàng mục tiêu, thực hiện quảng cáo định kỳ trên TV, các Báo chuyên ngành,
địa phơng, .
- Xác định ngân sách quảng cáo: Công ty nên sử dụng phơng pháp xác định
ngân sách quảng cáo theo tỷ lệ % doanh số bán ra của các sản phẩm hàng năm.
Ngân sách quảng cáo = Tỷ lệ % nhất định
ì
Doanh số bán ra dự kiến.
Hàng năm công ty chỉ đợc Tổng công công ty cấp chỉ định khoảng 300-400 triệu
đồng để thực hiện các biện pháp xúc tiến hỗn hợp (quảng cáo, hội chợ triển
lãm, .), nó chiếm khoảng 0,2585% tổng doanh thu. Nh vậy với kế hoạch doanh thu
năm tới cùng với định hớng chiến lợc của công ty, tác giả đa ra một tỷ lệ ngân sách
cho các hoạt động quảng cáo là 0,5%.
* Phơng thức tiến hành quảng cáo
- Định kỳ công ty có thể gửi các Catalog sản phẩm và các ấn phẩm giới
thiệu sản phẩm cho các khách hàng của công ty.
- Công ty có thể đăng trên báo, qua TV.
- Quảng cáo trực tiếp trên sản phẩm cũng đợc công ty thực hiện có hiệu quả.
Ngoài ra quá trình giới thiệu sản phẩm của lực lợng bán hàng trực tiếp của công ty
cũng mang lại hiệu quả cao vừa quảng cáo cho sản phẩm vừa làm nhiệm vụ t vấn,
57
thuyết phục khách hàng, .do đó công ty cần nâng cao huấn luyện và đào tạo trình
độ chuyên môn bán hàng cho từng nhân viên.
* Đánh giá hiệu quả quảng cáo
Bớc cuối cùng là công ty tiến hành đánh giá hiệu quả của quảng cáo thông
qua một số chỉ tiêu nh: doanh số bán ra của sản phẩm trớc khi quảng cáo và sau
khi quảng cáo, mức độ tín nhiệm của sản phẩm, mức độ in đậm trong tâm trí của
khách hàng về sản phẩm, .thông qua điều tra về khách hàng.
4.2- Quan hệ quần chúng và tuyên truyền
Hình thức này đợc thực hiện nhằm khuếch trơng sản phẩm. Nó đợc thực
hiện thông qua các hoạt động nh sau:
- Tổ chức các hội nghị khách hàng, hội thảo khách hàng trong và ngoài
công ty hàng năm nhằm đánh giá và thu thập các ý kiến của khách hàng về sản
phẩm và các hoạt động của công ty.
- Tham gia các hoạt động tài trợ, hoạt động từ thiện, .
4.3- Bán hàng trực tiếp
- Thực hiện việc giao tiếp thờng xuyên tới khách hàng, chào hàng trực tiếp
đến các công ty, tổ chức, đơn vị, cá nhân ngời tiêu dùng có nhu cầu thông qua đội
ngũ bán hàng cá nhân.
- Tham gia các hội chợ thơng mại, hội chợ triển lãm, trình bày trực tiếp mẫu
sản phẩm để chào hàng, thu hút khách hàng quan tâm và mua sản phẩm.
4.4- Marketing trực tiếp
Gửi th, Catalog đến khách hàng tiềm năng để chào hàng, thực hiện bán hàng
qua các phơng tiện th tín, Fax, điên thoại, .
IV- Các biện pháp bổ trợ khác
1- Hoàn thiện hệ thống thông tin, tăng cờng các hoạt động nghiên cứu
và dự báo thị trờng
Thực hiện điều chỉnh hệ thống thông tin phục vụ cho việc thu thập và phân
tích các thông tin kịp thời, chính xác từ thị trờng, phục vụ cho các quyết định của
ban lãnh đạo công ty theo mô hình cây thông qua hệ thống máy tính cục bộ. Bổ
xung các phần mềm cho công tác nghiên cứu, phân tích các hoạt động tài chính
cũng nh hoạt động marketing.
58

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất