Vai trò và nội dung của hoạt động xuất nhập khẩu - Tài liệu tham khảo

Khoa thơng mại Vũ thị thuý Quỳnh
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
70
khẩu để mau chóng thích ứng với những đòi hỏi khắt khe của thị trờng.
Muốn vậy, công ty phải xác định rõ: Nội dung của từng công cụ, mục đích
của việc áp dụng công cụ đó, lựa chọn công cụ phù hợp rồi sau đó sắp xếp
thành hệ thống với trình tự áp dụng có tính logic.

Về quảng cáo
Do đặc điểm hàng mây tre đan của công ty phần lớn là xuất khẩu cho
những công ty trung gian nớc ngoài chứ không phải đến đợc tận tay ngời
tiêu dùng, do không phải là sản phẩm gia dụng tối cần thiết nên phơng pháp
quảng cáo qua tivi, bằng phim quảng cáo, hay radio không thích hợp nắm.
Những phơng tiện này chỉ có tác dụng đặc biệt đối với ngời tiêu dùng cuối
cùng. Mặt khác, sử dụng các phơng tiện này ở nớc ngoài rất tốn kém.
Công ty không nên sử dụng vừa gây lãng phí, hiệu quả không cao. Vậy tốt
nhất là công ty quảng cáo qua bu điện, tức là gửi những tờ bớm mẫu hàng,
gửi catalog của mình cho khách hàng qua bu điện, phơng pháp này giúp
công ty tập trung quảng cáo, kết hợp chào hàng cho những công ty trung
gian nớc ngoài , chi phí lại không lớn lắm. Ngày nay, cùng với sự phát triển
của thơng mại điện tử đã tạo ra một thuận lợi lớn cho các doanh nghiệp
trong việc quảng bá sản phẩm của mình với thế giới một cách nhanh nhất và
không đắt lắm. Công ty nên xây dựng cho mình một trang web để giới thiệu
công ty và sản phẩm của mình đối với các bạn hàng quốc tế. Phơng pháp
này vừa mang lại hiệu quả cao mà chi phí bỏ ra không lớn lắm.
Ngoài ra, công ty có thể tham gia các hội chợ triển lãm trong nớc và
quốc tế hàng năm do hiệp hội các nhà xuất khẩu thủ công mỹ nghệ tổ chức.
Đây vừa là cơ hội để công ty có thể ký kết các hợp đồng kinh tế, quảng bá
cho công ty và sản phẩm của mình vừa có thể học hỏi kinh nghiệm cũng nh
các mẫu mã sản phẩm mới của các đối thủ cạnh tranh.
Đối với sản phẩm là đồ đạc nội thất công ty có thể sử dụng báo chí để
quảng cáo, gây tác động trực tiếp đến ngời tiêu dùng.
Công ty nên tiến hành quảng cáo định kỳ và cho nhiều khách hàng.


THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
Khoa thơng mại Vũ thị thuý Quỳnh
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
71
Tăng cờng xây dựng các mối quan hệ quần chúng
Đây là hoạt động phục vụ cho việc xúc tiến bán hàng nhằm tạo sự gần
giũ trong quan hệ giữa công ty với bạn hàng, tạo lòng tin của họ đối với công
ty, tranh thủ sự ủng hộ và tạo ra sự ràng buộc giữa họ và công ty. Ngoài
khách hàng hoạt động này còn nhằm vào những ngời có liên quan tới công
tác kinh doanh xuất khẩu của công ty nh các cán bộ lãnh đạo, các cán bộ
trực tiếp kinh doanh
Để tăng cờng các mối quan hệ quần chúng, công ty có thể áp dụng các
biện pháp sau:
Với những bạn hàng lớn hoặc những ngời đi tìm hiểu có ý định mua
hàng, công ty sẽ có một món quà là sản phẩm của công ty.
Tổ chức hội nghị khách hàng: Công ty nên tổ chức mỗi năm một lần, để
thu hút đợc nhiều khách hàng lứon và bạn hàng đến giao dịch, ký kết hợp
đồng và đặt hàng. Hội nghi nên tổ chức dới một hình thức thân mật nh một
buổi họp mặt giữa lãnh đạo, cán bộ thị trờng của công ty với các đại diện
kh. Trong hội nghi nên có nội dung gợi ý khách hàng nói về u, nhợc điểm
của sản phẩm, những vớng mắc trong mua bán, những thiếu sót trong quan
hệ giao dịch
Tổ chức hội thảo. Hội thảo khác với hội nghị khách hàng, chỉ đề cập tới
một hoặc một vài khía cạnh kinh doanh. Hội thảo đợc tổ chức nghiêm túc
hơn và quy mô hơn hội nghị khách hàng. Thành viên tham gia không chỉ có
khách hàng và bạn hàng lớn mà còn có chuyên gia, các cán bộ cao cấp.
Trong hội thảo, ngoài mục đích thăm dò thái độ của khách hàng còn cần biết
tranh thủ ý kiến của các chuyên gia. Do đó chi phí của các hội thảo là không
nhỏ đối với khả năng tài chính của công ty nên không nhất thiết phải tổ chức
mà tuỳ thời điểm nào thấy cần thiết và trong điều kiện cho phép.
Tổ chức các hoạt động yểm trợ bán hàng

+ Yểm trợ bán hàng là một hoạt động quan trọng của marketing. Hoạt
động yểm trợ bán hàng đợc thông qua sử dụng hoạt động của các hiệp hội
kinh doanh, cửa hàng giới thiệu sản phẩm, hội chợ triển lãmđể lôi kéo
khách hàng về cho doanh nghiệp.
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
Khoa thơng mại Vũ thị thuý Quỳnh
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
72
Trong những năm vừa qua, công ty cũng có tham gia vào một số hội chợ
triển lãm ở địa phơng, quốc gia để giới thiệu các mặt hàng mà công ty đang
xuất khẩu trong đó có hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan. Mặt hàng mây
tre đan của công ty đợc nhiều ngời tiêu dùng a thích và kết quả là công ty
đã bán đợc khá nhiều sản phẩm này và đã ký kết đợc nhiều hợp đồng mua
bán. hội chợ là hình thức yểm trợ không cần tiến hành thờng xuyên, lại rất
có hiệu quả, nó là dịp cho công ty tăng cờng cơ hội giao tiếp và nắm bắt,
nhận biết chính xác nhu cầu của thị trờng và u nhợc điểm mặt hàng công
ty xuất khẩu. Tham gia hội chợ quốc tế tuy hiệu quả cao nhng chi phí rất
lớn. Công ty nên đề xuất với cấp lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện nh là cấp kinh
phí để cho các sản phẩm của công ty đi triển lãm, hội chợ lớn tổ chức trong
nớc và có thể tham gia quốc tế kết hợp với những sản phẩm truyền thống
khác của địa phơng nh lụa Vạn Phúc
Tất cả các hoạt động trên phải đợc công ty tổ chức thật chu đáo để đạt
đợc kết quả tốt. Việc hoàn thiện 5 chính sách thị trờng, sản phẩm,giá cả,
phân phối, giao tiếp và khuyếch trơng đòi hỏi công ty phải đầu t một số
vốn rất lớn.

1.6 Chiến lợc nhân sự
Con ngời là chủ thể của mọi hoạt động kinh tế. Tất cả các mục đích của
mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều phục vụ cho con ngời và cũng do
con ngời thực hiện. Chính vì vậy mà trong bất kỳ một chiến lợc phát triển
của bất kỳ một công ty nào cũng không thể thiếu chiến lợc về nhân sự.
Công ty xuât nhập khẩu Hà Tây có một đội ngũ quản lý đã hầu hết có
trình độ về kinh tế và ngoại ngữ. Tuy nhiên thời gian va chạm trên thơng
trờng cha lâu, đặc biệt là trên trờng quốc tế. Tuy đã tích luỹ đợc khá
nhiều kinh nghiệm nhng để đối phó đợc với các đối tác nhiều khi còn bị
động lúng túng nên bị đối phơng lấn áp chèn ép làm giảm hiệu quả của hoạt
động kinh doanh, đặc biệt là khi quan hệ làm ăn với các nớc sừng sỏ, nhiều
kinh nghiệm đã trở thành lão làng trên trờng quốc tế.
Trong cơ chế thị trờng nh hiện nay, thành công chỉ đến khi thực sự có
đầy đủ khả năng, kinh nghiệm, có trình độ nghiệp vụ và phải thực sự năng
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
Khoa thơng mại Vũ thị thuý Quỳnh
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
73
động. Cho nên để cải thiện tình hình của công ty thì phải quan tâm không
ngừng tới việc nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ quản lý và đặc biệt là đội
ngũ cán bộ trực tiếp làm nghiệp vụ xuất nhập khẩu. Muốn vậy công ty phải
có kế hoạch đào tạo lại và đào tạo bổ sung cũng nh bồi dỡng lực lợng làm
công tác nghiệp vụ này. Công việc đào tạo phải đợc tiến hành từng bớc
cho phù hợp với tình hình của công ty, việc này có thể đợc tiến hành theo
các hớng sau:
Công ty nên sắp xếp cho cán bộ trẻ mới ra trờng xen kẽ bên cạnh các
cán bộ có nhiều năm kinh nghiệm , thâm niên công tác lâu năm trong công
ty để lớp cán bộ trẻ có điều kiện học hỏi nâng cao vốn hiểu biết thực tế.
Khuyến khích các cán bộ theo học các khoá học ngắn hạn hoặc dài hạn
về kinh tế và nghiệp vụ kinh doanh ngoại thơng đặc biệt là những ngời
cha qua đại học hoặc đã học các chuyên ngành khác mà không phải là
thơng mại, tổ chức đào tạo trình độ ngoại ngữ cho mọi cán bộ công nhân
viên trong công ty đặc biệt là đội ngũ trực tiếp tiến hành các nghiệp vụ ngoại
thơng.
Tổ chức đào tạo về thị trờng và maketing cho các cán bộ cha có đủ
năng lực làm về công tác thị trờng và maketing sản phẩm .
Trong điều kiện cho phép công ty có thể mời các chuyên gia kinh tế , các
chuyên gia về kinh doanh quốc tế để mở các lớp học ngắn hạn hoặc nói
chuyện trực tiếp tại công ty về nghiệp vụ ngoại thơng, nghệ thuật đàm phán
trong kinh doanh thơng mại quốc tế, về tình hình và xu hớng biến động
của thị trờng thế giới
Đối với những cán bộ không có năng lực hoặc không thể làm việc trong
kinh doanh xuất nhập khẩu công ty cần mạnh dạn chuyển họ sang lĩnh vực
khác cho phù hợp với khả năng của họ hoặc sa thải để nâng cao hiệu quả làm
việc trong công ty .
Bên cạnh đó, công ty phải tạo đợc sự đoàn kết nhất trí trong cán bộ
công nhân viên làm cho họ toàn tâm toàn lực đóng góp cho công việc chung
bằng các biện pháp nh : có chính sách khuyến khích cán bộ đi học thêm
nhng vẫn đợc hởng lơng, tạo điều kiện để họ có thể áp dụng ngay những
điều đã học vào thực tế, khuyến khích các cán bộ sáng tạo trong lao động.
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
Khoa thơng mại Vũ thị thuý Quỳnh
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
74
Có chế độ thởng thích hợp cho những ai có ý kiến đóng góp hiệu quả. Lồng
các mục tiêu chung vào mục tiêu cá nhân để nâng cao ý thức trách nhiệm của
mỗi cán bộ trong công ty. Tiến hành các hình thức biểu dơng khen thởng
trớc toàn công ty nhng hiệu quả hơn vẫn là việc khuyến khích họ bằng
hiện vật. Cần có chế độ u đãi đối với cán bộ công nhân viên lâu năm cũng
nh đặc biệt quan tâm tới thế hệ trẻ lực lợng kế nhiệm lãnh đạo và dẫn dắt
công ty trong tơng lai, cần tạo điều kiện cho toàn thể cán bộ trong công ty
có cơ hội hiểu biết và giúp đỡ lẫn nhau.
1.7 Các giải pháp khác
Công ty cần kết hợp nhiều loại hình xuất khẩu khác nhau nhằm tạo thêm
cho công ty nhiều bạn hàng mới. Việc thực hiện quá cứng nhắc nguyên tắc
hàng ra tiền vào khi bán hàng đã làm giảm một lợng khách cha có đợc
khả năng thanh toán tức thời. Đa dạng hoá hình thức xuất khẩu sẽ tạo thêm
nhiều bạn hàng mới và đặc biệt thích hợp khi công ty có chiến lợc mở rộng
thị trờng. Công ty có thể áp dụng hình thức trao đổi đối lu, đối với những
khách hàng cha thể thanh toán ngay hoặc bên đối tác muốn nhập khẩu theo
điều kiện này thì công ty có thể chấp nhận hàng đổi hàng dựa trên khả năng
thực tế của công ty. Hoặc công ty có thể áp dụng hình thức xuất khẩu trả
chậm đối với khách hàng quen biết và có tín nhiệm. Mặc dù hình thức xuất
khẩu này không thích hợp đối với một công ty có vốn ít nhng để kinh doanh
đạt hiệu quả thì ta vẫn cần phải tận dụng.
Công ty cần sử dụng máy tính vào quản lý và truy cập thông tin phục vụ
cho kinh doanh. Ngày nay, khi xã hội càng phát triển thì thơng mại điện tử
trở thành một phơng tiện tiện lợi cho hoạt động kinh doanh, các công ty có
thể liên hệ làm ăn với nhau qua mạng máy tính để tìm cái mình cần. Không
những thế, công ty có thể truy cập thông tin về tình hình giá cả, thị trờng
cũng nh những biến động của nó thông qua máy tính nối mạng
Công ty cũng cần tăng cờng hơn mối quan hệ của công ty với các cơ
quan, tổ chức có chức năng liên quan nh Bộ thơng mại, phòng thơng mại
và công nghiệp, các tổng công ty Trung ơng để nắm bắt kịp thời các
thông tin và đợc sự chỉ đạo quan tâm của cấp trên.
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
Khoa thơng mại Vũ thị thuý Quỳnh
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
75
Đa dạng hoá các hình thức thanh toán đồng thời củng cố và hoàn thiện
tốt hơn các khâu trong quy trình thanh toán nhằm đảm bảo tính hiệu quả và
nhanh chóng.
Đối với hàng ứ đọng thì có thể bán giảm giá nhằm thu hồi vốn và giảm
bớt các chi phí có liên quan.

2. Các giải pháp từ phía Nhà nớc
Đối với đất nớc ta, việc quản lý kinh tế đợc thực hiện bằng các chính
sách kinh tế vĩ mô. Các biện pháp này có tác động rất lớn đến hoạt động sản
xuất kinh doanh xuất khẩu của các doanh nghiệp . Bởi vì các công cụ, chính
sách vĩ mô này tạo ra một môi trờng pháp lý mà mọi hoạt động của các
doanh nghiệp đều phải thực hiện phù hợp với môi trờng này .Đối với hoạt
động kinh doanh quốc tế nói chung và hoạt động xuất khẩu nói riêng nếu
nh thực sự có một hệ thống các công cụ, chính sách điều tiết nền kinh tế
đồng bộ, hoàn thiện hơn và thực sự thông thoáng sẽ là nhân tố thúc đẩy xuất
khẩu rất mạnh mẽ . Các biện pháp, chính sách của Nhà nớc thơng dùng để
thúc đẩy hoạt động xuầt khẩu là: thuế quan, tỷ giá hối đoái, các biện pháp
phi thuế quan, các chính sách tài chính tín dụng hỗ trợ xuất khẩuDới đây
chúng ta sẽ xem xét một số chính sách thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của
Nhà nớc.
2.1 Các biện pháp tài chính, tín dụng hỗ trợ xuất khẩu
Các biện pháp tài chính tín dụng là một biện pháp có tác dụng rất lớn đối
với việc thúc đẩy xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam và đặc biệt là nó
rất có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ nh công ty XNK Hà
Tây.
Các hình thức của biện pháp này bao gồm:
Cấp tín dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu trong nớc.
Vốn bỏ ra cho việc sản xuất và thực hiện các hoạt động xuất khẩu thờng
là rất lớn. Ngời xuất khẩu cần có một số vốn trớc và sau khi giao hàng để
thực hiện một hợp đồng xuất khẩu. Nhiều khi ngời xuất khẩu cũng cần có
thêm vốn để kéo dài các khoản tín dụng ngắn hạn mà họ dành cho ngời
mua nớc ngoài. Đặc biệt, khi bán hàng theo phơng thức bán chịu tiền hàng
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
Khoa thơng mại Vũ thị thuý Quỳnh
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
76
xuất khẩu thì việc cấp tín dụng xuất khẩu trớc khi giao hàng là hết sức quan
trọng.
Công ty xuất nhập khẩu Hà Tây là một doanh nghiệp có vốn không lớn
do vậy sẽ rất khó khăn cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện hình
thức bán chịu hàng xuất khẩu. Việc cấp tín dụng cho công ty sẽ là là một
nguồn động viên, khuyến khích thực sự hữu hiệu giúp công ty mở rộng hoạt
động xuất khẩu. Nhà nớc cấp tín dụng cho công ty không chỉ đơn thuần là
sự trợ giúp để thực hiện xuất khẩu mà còn giúp công ty giảm chi phí về vốn
cho hàng xuất khẩu và giảm giá thành hàng xuất khẩu. Trợ cấp tín dụng đem
lại hiệu quả cao cho hoạt động xuất khẩu vì công ty có thể thực hiện việc bán
chịu mà giá bán chịu bao gồm giá bán trả ngay cộng với các phí tổn đảm
bảo lợi tức, trong trờng hợp này cần có sự trợ giúp của các ngân hàng trong
giai đoạn trớc và sau khi giao hàng.
Nhà nớc trực tiếp cho ngời nớc ngoài vay tiền với lãi xuất u đãi để
họ sử dụng số tiền đó mua hàng của nớc ta.
Nớc ta hiện nay cha có điều kiện cho nớc ngoài vay để nhập khẩu,
tuy nhiên trong các năm tới nếu có điều kiện Chính phủ không nên bỏ qua
hình thức này để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá ở nớc ta. Hình thức này có
tác dụng: khi cho vay thờng kem theo các điều kiện kinh tế có lợi cho nớc
cho vay, giúp cho các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu vì sẵn có thị trờng,
trên khía cạnh nào đó thì hình thức này giải quyết tình trạng d thừa hàng
hoá ở trong nớc, giúp tăng cờng quan hệ ngoại giao giữa các nớc với
nhau( chẳng hạn có thể áp dụng với Lào, Campuchia ).
Nhà nớc đảm bảo tín dụng cho xuất khẩu.
Để chiếm lĩnh thị trờng, nhiều doanh nghiệp thực hiện bán chịu, trả
chậm hoặc với hình thức tín dụng hàng hoá với lãi xuất u đãi đối với ngời
mua hàng nớc ngoài. Việc bán chịu nh vậy thờng có rủi ro là chậm thu
hồi vốn và có thể mất vốn. Trong trờng hợp này để khuyến khích xuất khẩu
Nhà nớc cần phát huy hiệu quả của các dịchvụ bảo hiểm xuất khẩu, đền bù
mất vốn để các công ty xuất khẩu yên tâm xuất khẩu và tránh đợc rủi ro. Tỷ
lệ đền bù có thể là 100% vốn bị mất, bình thờng tỷ lệ này là 60-70% khoản
tín dụng để các nhà xuất khẩu phải quan tâm tới việc kiểm tra khả năng
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
Khoa thơng mại Vũ thị thuý Quỳnh
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
77
thanh toán của các nhà nhập khẩu và quan tâm tới việc thu tiền hàng sau kh
hết thời hạn tín dụng.
2.2 Nhà nớc thực hiện trợ cấp xuất khẩu
Trợ cấp xuất khẩu là những u đãi tài chính mà Nhà nớc dành cho ngời
xuất khẩu khi họ bán đợc hàng hoá ra thị trờng nớc ngoài. Mục dích của
trợ cấp xuất khẩu là giúp nhà xuất khẩu tăng thêm thu nhập, nâng cao khả
năng cạnh tranh của hàng hoá xuất khẩu do đó đẩy mạnh đợc xuất khẩu. có
hai loại trợ cấp xuất khẩu là trợ cấp trực tiếp và gián tiếp.
Trợ cấp trực tiếp:
Đó là việc áp dụng thuế suất u đãi đối với hàng xuất khẩu miễn hoặc
giảm thuế đối với các nhà xuất khẩu khi nhập nguyên vật liệu cho sản xuất
sản phẩm xuất khẩu cũng nh khi xuất sản phẩm ra nớc ngoài cácnhà
xuất khẩu đợc hởng giá u đãi các đầu vào của quá trình sản xuất nh
điện, nớc, thông tin liên lạc
Đối với công ty XNK Hà Tây và cụ thể là mặt hàng mây tre đan hiện
đang đợc miễn thuế xuất khẩu. mặc dù vậy hình thức trợ cấp xuất khẩu trực
tiếp cần đợc phát huy hơn nữa đặc biệt là việc hoàn thiện và giảm thuế
nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình sản xuất hàng xuất khẩu mây tre đan.
Trợ cấp gián tiếp:
Đây là hình thức Nhà nớc thông qua việc dùng ngân sách của mình để
giới thiệu, triển lãm, quảng cáo tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch
xuất khẩu hoặc Nhà nớc trợ giúp về kỹ thuật và đào tạo chuyên gia.
Trong điều kiện cạnh tranh nh hiện nay, công ty cần sự giúp đỡ của
Nhà nớc trong việc nghiên cứu thị trờng, cung cấp thông tin về thị trờng,
giá cả, giới thiệu, triển lãm và quảng cáo sản phẩm mây tre mỹ nghệ truyền
thống. Những vấn đề này bản thân doanh nghiệp gặp khó khăn khi thực hiện
và thực hiện với hiệu quả không cao.
Đối với việc trợ giúp kỹ thuật và chuyên gia thì cần thiết phải có sự giúp
đỡ từ phía Nhà nớc, để công ty có thể phát triển cả về kỹ thuật và nghiệp vụ
kinh doanh ngoại thơng cũng nh trong sản xuất và nâng cao tay nghề.
Trợ cấp gián tiếp cũng có thể là Nhà nớc mở các lớp đào tạo nghiệp vụ
ngắn hạn hoặc trung hạn để bồi dỡng trình độ nghiệp vụ ngoại thơng
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
Khoa thơng mại Vũ thị thuý Quỳnh
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
78
trong tình trạng khó khăn nh hiện nay, đồng thời Nhà nớc cũng có thể mở
các trung tâm hớng dẫn, đào tạo tay nghề cho thợ thủ công sản xuất hàng
mỹ nghệ xuất khẩu.
2.3 Các biện pháp về thể chế và tổ chức
Nhà nớc tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu và từ đó các doanh
nghiệp có thể thâm nhập thị trờng nớc ngoài. Nhà nớc cần phải mở rộng
hơn nữa vai trò của mình thúc đẩy xuất khẩu thông qua:
+ Các quy định của pháp luật Việt Nam đối với hoạt động mua bán hàng
hoá quốc tế( thuế, mặt hàng)sớm thể bằng luật tự do kinh doanh của các
doanh nghiệp, đảm bảo quyền bình đẳng trớc pháp luật của các thành phần
kinh tế trong cơ chế thị trờng.
+ Tham gia ký kết, công nhận hoặc thừa nhận các công ớc quốc tế
chung về thơng mại và các hiệp định thơng mại
+ Lập các viện nghiên cứu cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời chính xác
cho nhà xuất khẩu.
+ Đào tạo các cán bộ chuyên gia giúp nhà xuất khẩu.
2.4 Hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu và chính sách thuế
Tuy cơ chế mới làm cho thủ tục xuất nhập khẩu đã thuận tiện và đơn giản
hơn nhng thủ tục xuất nhập khẩu của Việt Nam cũng còn nhiều vớng mắc
gây rất nhiều khó khăn cho các công ty xuất nhập khẩu và khách hàng nớc
ngoài cũng còn e ngại khi quan hệ buôn bán đối với Việt Nam. Đó là vấn đề
lớn mà Nhà nớc cần sớm khắc phục và chấn chỉnh lại.
Về hệ thống thuế, để đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ trong
đó có mặt hàng mây tre đan, Nhà nớc đã miễn giảm thuế xuất khẩu cho mặt
hàng này đó là tiến bộ lớn và nó cần phải đợc duy trì nh thế trong dài hạn.
Bên cạnh đó, Nhà nớc cũng cần giảm và tiến tới miễn thuế đối với một
số nguyên liệu nhập ngoại để phục vụ cho việc sản xuất hàng mây tre đan
truyền thống này.
Thúc đẩy và giúp đỡ các doanh nghiệp vơn lên trong môi trờng cạnh
tranh bình đẳng và trung thực, coi đó là phơng thức bảo hộ tích cực nhất đối
với sản xuất trong nớc. Theo tinh thần đó cần phải xem xét lại chính sách
bảo hộ bằng hàng rào thuế quan và phi thuế quan. Thực hiện chính sách bảo
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN
Khoa thơng mại Vũ thị thuý Quỳnh
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
79
hộ có chọn lọc, có điều kiện và thời hạn, vừa giúp đỡ vừa tạo sức ép buộc các
doanh nghiệp trong nớc kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài
phải đổi mới và vơn lên nâng cao sức cạnh tranh. Từ đó xác định một lộ
trình giảm thuế nhập khẩu và bãi bỏ hàng rào phi thuế quan. Lộ trình này
phải công bố rõ ràng để từng doanh nghiệp có kế hoạch phấn đấu làm cho
sản phẩm do mình sản xuất và xuất khẩu có thể cạnh tranh với hàng nớc
ngoài.
2.5 Thành lập hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng thủ công
mỹ nghệ
Nhà nớc nên thành lập hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng thủ
công mỹ nghệ nói chung, hàng mây tre đan nói riêng, với nhiệm vụ theo dõi
sản xuất, phát hiện kịp thời khó khăn, thuận lợi để giúp đỡ các doanh nghiệp
sản xuất và xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ. Tập hợp nguyện vọng đề xuất
của ngời sản xuất, xuất khẩu để Chính phủ điều chỉnh cơ chế, chính sách
cho phù hợp. Hiệp hội chủ động cùng các doanh nghiệp nghiên cứu khai thác
thị trờng hiện có, mở rộng thị trờng mới. Giúp các doanh nghiệp thống
nhất về giá cả tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh
nghiệp xuất khẩu dẫn đến giảm hiệu quả kinh tế xã hội của đất nớc.
2.6 Các vấn đề khác Nhà nớc cần quan tâm
Trên đây là một số biện pháp chính mà Nhà nớc cần phải làm tốt để đẩy
mạnh xuất khẩu hàng mây tre đan mỹ nghệ tuy nhiên Nhà nớc còn cần phải
làm những việc khác nh:
Đổi mới cơ chế tài chính theo hớng sớm tạo ra thị trờng vốn để mở
rộng giao lu các nguồn vốn trên thị trờng trong nớc cũng nh quốc tế để
cho các doanh nghiệp dễ dàng huy động các nguồn vốn phục vụ cho hoạt
động sản xuất và kinh doanh xuất khẩu.
Xây dựng và phát triển mạng lới ngân hàng trên nhiều lĩnh vực, nhiều
địa bàn. Cần có sự phối hợp ăn ý giữa các ngân hàng thơng mại và ngân
hàng t thơng nhằm tổ chức tốt thị trờng tiền tệ, cung ứng kịp thời cho
doanh nghiệp mạnh dạn vay vốn để mở rộng hoạt động lu thông. Tạo điều
kiện cho đồng tiền Việt Nam sớm trở thành đồng tiền có thể tự do chuyển
đổi, trớc mắt là trở thành đông tiền thanh toán chính ở Việt Nam.
THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất