Thuốc thú y - Tài liệu tham khảo

157
Chơng 10
VACXIN DùNG CHO LợN
1. Vacxin Dịch tả lợn khô
Đặc điểm
- Vacxin đợc chế từ chủng vitamin dịch tả lợn nhợc độc chủng C, là một chủng tạo
miễn dịch mạnh, ổn định và không gây ra các biến đổi sinh lý ở lợn trong tất cả các
lứa tuổi.
- Vacxin có thể dùng cho lợn nái chửa giai đoạn đầu mà không gây quái thai.
- Mỗi liều Vacxin- chứa khoảng 100 PĐ. 50 Virut
- Sau sử dụng Vacxin 2 tuần, lợn có miễn dịch tốt và miễn dịch kéo dài 12 tháng đến 15
tháng.
- Trong các điều kiện nhất định có thể sử dụng Vacxin ở dạng tơi, không cần đông
khô, hiệu lực sẽ cao hơn. Nhng chỉ đợc sử dụng trong thời gian rất ngắn (1 ngày
sau khi pha).
Sử dụng
- Vacxin đợc dùng để tiêm phòng bệnh dịch tả cho lợn ở các lứa tuổi, khoẻ mạnh.
- Khi không có dịch, chỉ tiêm cho lợn 45 ngày tuổi trở lên. Khi có dịch hoặc có sự đe
doạ của dịch cần tiêm sớm cho lợn 30 ngày tuổi. Nhng sau lần tiêm thứ nhất cần
tiêm lần hai, sau 3 - 4 tuần. Sau đó, cứ mỗi năm tiêm nhắc lại một lần.
- Trong các cơ sở nuôi lợn tập trung cần tiêm Vacxin bổ sung thờng xuyên cho đàn
lợn.
- ở các địa phơng cần tổ chức tiêm phòng Vacxin cứ 6 tháng một lần và cũng phải
tiêm Vacxin bổ sung cho lợn con và lợn nái.
Liều tiêm
- Vacxin phải pha với nớc sinh lý vô trùng.
Tuỳ theo lọ Vacxin đựng bao nhiêu liều mà pha với số m1 nớc sinh lý bằng số liều:
lọ đựng 50 liều thì pha với 50 ml nớc sinh lý. Mỗi lợn bất cứ lứa tuổi nào và trọng
lợng bao nhiêu đều tiêm 1 ml.
- Vacxin tiêm vào dới da sau tai hoặc dới da trong đùi
- Dụng cụ pha Vacxin, ống tiêm chỉ đợc vô trùng bằng luộc nớc sôi, hoặc hấp ớt
100
0
C, để nguội và rửa. Không đợc dùng các dung dịch thuốc sát trùng và không
dùng dụng cụ còn nóng; vì nh vậy, Vacxin sẽ mất hiệu lực. (Vì kháng nguyên là
Virut nhợc độc sẽ bị giết và huỷ hoại, không tạo đợc miễn dịch nữa).
- Tránh mọi kích động một tuần trớc khi và sau khi tiêm Vacxin cho lợn,
Bảo quản
Vacxin đông khô giữ ở +4
0
C đến +10
0
C hay trong nớc đá đợc 12 tháng. Không giữ trong
lạnh đông.
158
Khi đã pha để dùng phải giữ trong đá, không để mặt trời chiều thẳng vào Vacxin và chỉ dùng
trong thời hạn vài giờ. Pha xong phải dùngngay.
Trình bày
Đóng lọ động khô 20 liều.
Đóng lọ đông khô 50 liều.
Nơi sản xuất: Trung tâm thú y Nam bộ; Xí nghiệp thuốc thú y Trung ơng (Phùng); Phân viện
thú y Nha Trang.
2. Vacxin Tụ huyết trùng lợn keo phèn
Đặc điểm
- Vacxin vô hoạt chế bằng chủng vi khuẩn Pasteurella multocida (FgHc) có tính tơng
đồng kháng nguyên với chủng gây bệnh, đợc giết chết bằng Formol, có chất bổ trợ và
keo phèn, tạo miễn dịch tốt hơn, và giảm tính dị ứng do nội độc tố vi khuẩn gây ra.
Mỗi ml có chứa 10 tỷ vi khuẩn.
- Khi để lắng, Vacxin chia làm 2 lớp, lớp keo phèn lắng ở đáy, ở trên có lớp nớc trong
hơi vàng.
- Khi tiêm dới da, Vacxin để lại một u nhỏ, và sẽ giảm dần theo thời gian.
- Vacxin tạo miễn dịch sau 2 tuần sử dụng và miễn dịch kéo dài 6 - 9 tháng.
Sử dụng
- Vacxin dùng để tiêm phòng bệnh tụ huyết, trùng cho lợn khoẻ mạnh tụ huyết trùng 2
tháng trở lên.
- Sau khi tiêm phải cử ngời theo dõi phản ứng nửa ngày để kịp thời xử trí.
- Lắc kỹ lọ Vacxin trớc khi sử dụng.
- Vị trí tiêm: dới da sau tai hay dới da đùi trong
- Tiêm Vacxin cho lợn mỗi năm 2 lần, thờng tiêm vào trớc mùa ma 1 tháng
Liều tiêm
- Mỗi lợn tiêm 2 ml ở tất cả các lứa tuổi. Với lợn con 2 tháng tuổi có thể dùng 1 ml.
Nhng sau 3 - 4 tuần phải dùng liều bổ sung 2 ml.
Bảo quản
- Vacxin giữ ở nơi râm mát, tốt nhất là nhiệt độ từ +4
0
C đến +10
0
C, có thể giữ đợc 9
tháng.
- Không để Vacxin trong đông lạnh.
Trình bày
- Lọ 50 ml có 25 liều
- Lọ 100 ml có 50 liều
- Lọ 10 ml có 5 liều
Nơi sản xuất: Vacxin tụ huyết trùng lợn keo phèn đợc sản xuất ở Xí nghiệp thuốc thú y
Trung ơng (Phùng) và Trung tâm thú y Nam bộ (T.P. Hồ Chí Minh).
159
3. Vacxin tụ huyết trùng nhũ hoá
Đặc đĩểm
- Vacxin đợc vô hoạt, đợc chế tạo từ chủng Pasteurella multocida chủng Iran có tính
tơng đồng kháng nguyên với chủng gây bệnh, giết chết bằng Formol, có chất bổ trợ
là dầu khoáng hoặc dầu thực vật, ở dạng nhũ hoá. Mỗi 1 ml chứa 10 tỷ vi khuẩn.
- Vacxin tạo miễn dịch tốt. Nhng thờng gây phản ứng cục bộ khi tiêm dới da.
- Sau 2 tuần, lợn có miễn dịch và miễn dịch có thể kéo dài 8 - 12 tháng.
- Vacxin ở dạng nhũ hoá trắng nh sữa.
Sử dụng
- Vacxin dùng để tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng cho lợn khoẻ mạnh.
- Sau khi tiêm phải theo dõi phản ứng nửa ngày, nếu có phản ứng sẽ xử trí: chờm nóng
chỗ tiêm.
- Tiêm cho lợn mỗi năm 2 lần, vào trớc mùa ma 1 tháng (6 tháng một lần).
Liều tiêm
- Mỗi lợn tiêm 2 ml.
- Tiêm sâu vào bắp thịt mông.
Bảo quản
- Giữ Vacxin ở nhiệt độ 10
0
C đến 12
0
C, có thể bảo quản 9 - 12 tháng.
- Lọ Vacxin đã lấy ra, chỉ dùng trong 1 ngày.
Trình bày
Lọ đựng 50 ml, 100 ml.
Nơi sản xuất: Viện thú y (Bộ môn hoá sinh miễn dịch) đựợc phép sản xuất thử, ứng dụng
trong sản xuất.
4. Vacxin Đóng dấu lợn keo phèn
Đặc điểm
- Vacxin chết đợc sản xuất từ chủng vi khuẩn đóng dấu lợn có tơng đồng kháng
nguyên với chủng gây bệnh cho lợn nớc ta, diệt bằng Formol, có chất bổ trợ là keo
phèn. Một ml chứa 10 tỷ vi khuẩn.
- Vacxin ít khi xảy ra các phản ứng cục bộ hay toàn thân, tạo miễn dịch tốt và ổn định.
- Vacxin sau khi sử dụng 2 tuần, lợn có miễn dịch và miễn dịch kéo dài 9 tháng đến 12
tháng.
- Vacxin để lắng, chia 2 lớp, lớp dới lắng là keo phèn trắng đục và lớp trên có màu
vàng trong.
Sử dụng
- Dùng để tiêm phòng bệnh đóng dấu lợn cho lợn từ 45 ngày tuổi trở lên, khoẻ mạnh.
- Mỗi năm cần tiêm cho lợn từ 1 đến 2 lần (6 tháng một lần).
160
- Tiêm vào dới da sau tai hoặc dới da trong đùi .
- Trớc khi tiêm phải lắc đều lọ thuốc.
- Lọ thuốc đã dùng chỉ sự dụng trong 1 ngày.
Liều tiêm
- Mỗi lợn con dới 3 tháng dùng 2 ml.
- Mỗi lợn từ 4 tháng trở lên dùng 3 ml.
Bảo quản
- Giữ trong điều kiện lạnh 10
0
C bảo quản đợc 9 tháng. Và trong điều kiện nhiệt độ
nông thôn đợc 5 - 6 tháng.
- Tránh để nơi nóng ẩm có ánh sáng mặt trời.
Trình bày
- Lọ thuốc 50 ml.
- Lọ thuốc 100 ml.
Liều dùng thay đổi theo yêu cầu.
Nơi sản xuất: Xí nghiệp thuốc thú y Trung ơng
5. Vacxin Phó thơng hàn lợn (keo phèn)
Đăc điểm
- Vacxin đợc chế từ môi trờng nuôi cấy vi khuẩn phó thơng hàn (Salmonella
Cholerae suis) đã giết bằng Fomlol, có bổ trợ keo phèn. Mỗi 1ml Vacxin có 10 tỷ vi
khuẩn.
- Chai Vacxin để lắng chia làm 2 lớp: lớp keo phèn trắng ở đáy, lớp trên là nớc trong
vàng. Keo phèn có tác dụng giữ lâu kháng nguyên trong cơ thể lợn, giảm bớt phản
ứng, tạo miễn dịch kéo dài.
- Sau khi sử dụng 12 ngày, lợn có miễn dịch và miễn dịch kéo dài 4 - 5 tháng.
- Vacxin có thể có phản ứng dị ứng: lợn con bị sốt thở mạnh, chảy mũi, run rảy. Nhng
sẽ tự khỏi sau 2 - 3 giờ
Sử dụng
- Dùng phòng bệnh phó thơng hàn cho lợn con từ 20 ngày tuổi khoẻ mạnh lần đầu; sau
đó 2 - 3 tuần có thể tiêm lần 2 để tạo miễn dịch chắc chắn và ổn định.
- Sau khi tiêm phải theo dõi phản ứng cho lợn con.
- Nếu phản ứng nặng phải can thiệp bằng các loại thuốc chống dị ứng (Promethazin,
dimedron, Adrenalin .)
- Truớc khi dùng phải lắc kỹ lọ thuốc.
- Lọ thuốc đã lấy chỉ dùng trong một ngày.
- Có thể tiêm cho lợn trớc khi sinh một tháng tạo miễn dịch cho lợn mẹ miễn dịch này
có thể truyền cho lợn con tới 3 - 4 tuần tuổi. Và lợn con 4 tuần tuổi mới phải tiêm
Vacxin.
161
Liều tiêm
Tiêm cho lợn con 2 ml vào dới da sau tai hay dới da trong đùi. Tiêm cho lợn nái chửa trớc
khi đẻ 1 tháng 4 ml vào dới da.
Bảo quản
- Vacxin giữ nơi râm mát, từ +4
0
C đến +10
0
C bảo quản đợc 6 tháng. Nếu để ở nhiệt độ
bình thờng chỉ bảo quản đợc 3 tháng.
- Không đợc giữ Vacxin trong lạnh âm.
Trình bày
- Lọ 100 ml có 50 liều
- Lọ 50 ml có 25 liều
Nơi sản xuất: Xí nghiệp thuốc thú y Trung ơng (Phùng); Trung tâm thú y Nam bộ (Xí nghiệp
sản xuất Vacxin).
6. Vacxin Đóng dấu lợn II (VR2)
Đặc điểm
- Vacxin nhợc độc chế bằng vi khuẩn đóng dấu lợn chủng VR2 (Rumani). Mỗi 1 ml
chứa 10 tỷ vi khuẩn.
- Vacxin an toàn không gây phản ứng cho lợn các lứa tuổi
- Sau tiêm 2 tuần, lợn có miễn dịch và miễn dịch kéo dài 8 - 12 tháng
Sử dụng
- Vacxin dùng để tiêm phòng dịch đóng dấu cho khoẻ mạnh từ 2 tháng tuổi trở lên.
- Trớc khi sử dụng lắc đều lọ thuốc.
- Dụng cụ, ống tiêm không đợc rửa bằng thuốc sát trùng và kháng sinh, mà chỉ vô
trùng bằng luộc, rồi để nguội mới rửa. Sau khi tiêm vẫn vô trùng dụng cụ nh vậy.
- Tiêm vào dới da sau tai hoặc dới da trong đùi.
Liều tiêm
- Tiêm cho mỗi lợn 1 - 2 ml
Bảo quản
- Vacxin giữ nơi râm mát từ +4
0
C đến 10
0
C bảo quản đợc 9 tháng. Nếu để ở nhiệt độ
thờng đợc 4 tháng.
- Không để trong lạnh âm.
- Tránh ánh sáng mặt trời và nơi nóng ẩm.
- Lọ thuốc đã dùng chỉ sử dụng trong 1 ngày.
Trình bày
- Lọ 50 ml.
- Lọ 100 ml.
162
Nơi sản xuất: Xí nghiệp thuốc thú y Trung ơng (Phùng); Trung tâm thú y Nam bộ (T.P. Hồ
Chí Minh)
7. Vacxin phòng bệnh Leptospirosis
Đặc điểm
- Vacxin đợc chế từ các chủng vi khuẩn Leptospira gây bệnh cho lợn đã giết chết bằng
Merthiolat 1%. Đó là các chủng: Leptospira pomona, L. mitis, L. autumnalis, L.
autralis, L. icterohaemorrhagia, L. bataviae, L. canicola.
- Vacxin có thể cho bổ trợ là phèn chua hoặc ở dạng canh khuẩn đơn thuần.
- Vacxin không gây các phản ứng phụ.
- Sau khi tiêm 2 tuần, lợn có miễn dịch và miễn dịch kéo dài 6 - 9 tháng.
Sử dụng
- Vacxin dùng để phòng bệnh Leptospirosis (bệnh lợn nghệ) cho lợn khoẻ mạnh từ 2
tháng tuổi trở lên.
- Tiêm dới da hai lần, cách nhau 7 ngày.
- Lợn nghi mắc bệnh thì không tiêm.
- Lắc nhẹ lọ Vacxin truớc khi dùng.
Liều tiêm
- Lợn từ 15 - 50 kg: lần 1: 2 ml/con; lần 2: 3 ml/con
- Lợn trên 50 kg: lần 1: 3 ml/con; lần 2: 5 ml/con.
Bảo quản
- Vacxin để nơi râm mát, từ +4
0
C đến +8
0
C bảo quản đợc 6 - 9 tháng.
Trình bày
- Lọ 100 ml
- Lọ 50 ml,
Nơi sản xuất: Xí nghiệp thuốc thú y Trung ơng (Phùng); Trung tâm thú y Nam bộ (T.P. Hồ
Chí Minh.
8. Sử dụng Vacxin phối hợp cho lợn
ở nhiều địa phơng, từ lâu đã có tập quán dùng phối hợp một số Vacxin, không phải trộn lẫn,
mà tiêm cùng một lúc, tiêm ở mấy vị trí khác nhau. Có thể tiêm phối hợp các loại Vacxin sau
đây:
a) Bình thờng
- Lợn con 20 - 30 ngày tuổi tiêm Vacxin phó thơng hàn hoặc phó thơng hàn với tụ
huyết trùng.
- Đến 45 - 60 ngày tuổi tiếp tục tiêm Vacxin phó thơng hàn đợt 2, đồng thời tiêm
Vacxin dịch tả lợn và Vacxin đóng dấu lợn.
163
b) Khi có dịch đe doạ:
- Lợn 15 - 20 ngày tuổi tiêm phó thơng hàn.
- Đến 30 ngày tuổi, tiêm Vacxin dịch tả lợn, Vacxin tụ huyết trùng và Vacxin đóng dấu
lợn.
- Đến 70 ngày tuổi tiêm lại Vacxin phó thơng hàn và Vacxin tụ huyết trùng lợn.
Qua việc phối hợp tiêm nh trên, tuy đàn lợn có mệt trong các đợt tiêm, nhng không gây ra
các phản ứng nặng, vẫn tạo đợc miễn dịch chống các bệnh truyền nhiễm cho đàn lợn.
c) Các đợt tiêm bình thờng
Mỗi năm hai lần, các đia phơng tổ chức tiêm phối hợp 3 loại Vacxin: Vacxin dịch tả lợn,
Vacxin đóng dấu lợn và Vacxin tụ huyết trùng lợn.
Nh vậy, tiết kiệm đợc sức lao động và chi phí cho các đợt tiêm mà vẫn đảm bảo kết quả tốt.
164
Chuơng 11
VACXIN DùNG CHO CHó
1. Vacxin phòng bệnh Dại vô hoạt.
Đặc điểm
- Vacxin chế tạo từ não bê đã nuôi cấy Virut dại cờng độc giết chết bằng Formol, là
một huyễn dịch trắng đục.
- Vacxin ít gây ra các phản ứng phụ với chó.
- Sau khi sử dụng Vacxin từ 2 - 3 tuần, chó có miễn dịch với Virut dại và miễn dịch kéo
dài 6 - 9 tháng.
Sử dụng
- Vacxin đợc sử dụng tiêm phòng bệnh dại cho chó từ 2 tháng tuổi trở lên trong trạng
thái khoẻ mạnh.
- Tiêm Vacxin vào dới da chó (trong đùi).
- Trớc khi dùng lắc đều lọ thuốc, kiểm tra về vật lý (không có nấm mốc, không thay
đổi màu sắc).
- Chó con 2 tháng tuổi dùng lần đầu, 6 tháng sau tiêm bổ sung lần 2, và sau đó cứ một
năm tiêm lại một lần.
Liều tiêm
Mỗi chó tiêm 2 ml.
Bảo quản
- Vacxin giữ nơi râm mát từ +4
0
C đến 10
0
C bảo quản đợc 6 tháng.
- Không để Vacxin ở lạnh âm, không để nơi nóng ẩm.
Trình bày
- Vacxin đóng: lọ một liều 2 ml, lọ hai liều 4 ml
Nơi sản xuất: Xí nghiệp thuốc thú y Trung Ương (Phùng).
2. Vacxin phòng bệnh Dại nhợc độc (LEP. Flury)
Đặc điểm
- Vacxin đợc chế tạo từ chủng Virut dại nhợc độc LEP.Flury của Hungary, nuôi cấy
trên phôi trứng gà, sử dụng gần nh nguyên thể dịch hút từ phôi trứng, có màu đỏ
hồng hoặc dỏ nâu.
- Vacxin có thể gây các phản ứng phụ cho chó, đặc biệt là chó 3 - 4 tháng, thể hiện: run
rẩy, thở gấp, chảy rãi, liệt chân sau (nơi tiêm).
- Vacxin tạo miễn dịch cho chó kéo dài 12 tháng.
165
Sử dụng
- Vacxin dùng để tiêm phòng bệnh dại cho chó khoẻ mạnh từ 3 tháng tuổi trở lên.
- Chó từ 3 tháng tuổi tiêm lần đầu, sau 2 tháng tiêm lần 2, sau đó cứ mỗi năm tiêm nhắc
lại 1 lần.
- Dụng cụ, ống tiêm không đợc rửa bằng thuốc sát trùng, phải luộc hoặc hấp ớt để
nguội mới dùng.
- Tiêm vào bắp thịt đùi cho ehó.
Liều tiêm
- Mỗi chó 3 tháng tuổi tiêm 2 ml.
- Mỗi chó 4 tháng trở lên tiêm 3 ml.
Bảo quản
- Giữ Vacxin trong lạnh âm: từ 0
0
C bảo quản đợc 2 tháng (dạng tơi).
- Tránh để ra ánh nắng mặt trời.
- Lọ thuốc đã dùng chỉ có thời hạn sử đụng 01 ngày.
Trình bày
- Lọ đóng 3 ml có 1 liều
- Lọ đóng 30 ml có 10 liều.
Nơi sản xuất: Xí nghiệp thuốc thú y Trung Ương (Phùng); Trung tâm nghiên cứu bệnh dại và
bệnh động vật nhiệt đới (61 Trờng Chinh).
3. Vacxin phòng bệnh Dại nhợc độc (LEP. Flury)
Đặc điểm
- Chính là Vacxin dại nhợc độc chế bằng chủng Virut LEP. Flury nuôi cấy trên phôi
trứng gà, nhng đợc sử dụng ở dạng làm đông khô.
- Mỗi liều chứa 103,8 LD50 Virut.
Sử dụng
- Giống nh sử dụng Vacxin nhợc độc LEP. Flury dạng tơi (nguyên thể).
- Chỉ khác: Khi dùng pha mỗi liều đông khô với 3ml nớc cất vô trùng, lắc kỹ cho tan,
rồi cũng tiêm sâu ngay bắp thịt đùi cho chó. Thuốc pha xong phải dùng ngay.
Bảo quản
- Để trong nhiệt độ +4
0
C đến 10
0
C có thể bảo quản đợc 4 - 6 tháng
- Không đợc để trong lạnh âm, không để dới ánh sáng mặt trời.
Trình bày
- Lọ 1 liều.
Nơi sản xuất: Trung tâm thú y Nam bộ (T.P. Hồ Chí Minh).
166
4. Vacxin phòng Dại Rabisin
Đặc điểm
- Vacxin chế từ Virut dại cờng độc nuôi cấy trên môi trờng tế bào, đã giết chết bằng
hoá chất, có màu trắng hơi đục. Đây là loại Vacxin nhập từ hãng Rhôn - Pulenc.
- Vacxin an toàn không gây phản ứng cục bộ và toàn thân
- Vacxin tạo miễn dịch mạnh, ổn định cho chó, kéo dài trong 3 năm.
Sử dụng
- Vacxin dùng tiêm phòng bệnh dại cho chó khoẻ mạnh từ 2 tháng tuổi trở lên.
- Vacxin đợc tiêm dới da trong đùi với liều 1 ml.
Bảo quản
- Giữ Vacxin trong nhiệt độ +4
0
C đến 10
0
C có thể bảo quản 12 tháng.
- Không để Vacxin trang lạnh âm.
Trình bày
- Mỗi lọ đóng 1 liều.
- Nơi sản xuất: Nhập từ hãng Rhôn - Pulenc (Pháp) từ năm 1993, đợc dùng cho chó
cảnh các thành phố, cha dùng rộng vì đắt, (Mỗi liều 16.000 đ).
5. Vacxin phòng 4 bệnh cho chó
Đặc điểm
- Vacxin hỗn hợp 4 loại Vacxin đề phòng 4 bệnh cho chó, bao gồm 3 loại Vacxin Virut
nhợc độc phòng bệnh Carê (bệnh sài sốt), bệnh viêm gan do Virut và bệnh viêm ruột
do Virut Parvô. Và một loại Vacxin chết phòng Leptospirisis chế từ 2 chủng xoắn
trùng: Lepspira icterohaemorhagiae và L. Callicola.
- Vacxin nhập từ hãng Rhôn - Pulenc (Pháp) có tên là Vacxin Tetradog và nhập từ hãng
Intervet
(Hà Lan) có tên là
Nobivac
; tính năng 2 loại Vacxin trên hoàn toàn giống
nhau.
- Vacxin tỏ ra an toàn cao, rất ít gây phản ứng.
- Sau khì tiêm cho chó miễn dịch với 4 bệnh kể trên kéo dài 12 tháng.
- Mỗi liều Vacxin gồm 2 lọ: 1 lọ chứa 3 chủng Virut nhợc độc đã đông khô: Carê,
Parvo và viêm gan và 1 lọ chứa dung dịch Vacxin chết Lepospirosis. Khi tiêm sẽ hào
2 lọ với nhau rồi tiêm ngay.
Sử dụng
- Dùng tiêm phòng 4 bệnh cho chó khoẻ mạnh từ 2 tháng tuổi trở lên, có thể tiêm cho
chó từ 6 tuần tuổi.
- Vacxin đợc tiêm vào dới da trong đùi.
- Chó con 2 tháng đợc tiêm lần đầu, sau 4 tuần tiêm lần thứ 2, sau đó cứ mỗi năm tiêm
một lần; đảm bảo miễn dịch tốt.

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất